Візит до Польщі

Klon_rektora223-28 квітня 2012 р.
Робочий візит делегації Університету

23 – 28 квітня поточного року, на запрошення Вищої школи педагогічної у м. Варшава, відбувся візит делегації нашого Університету до Республіки Польща. До її складу увійшли: ректор, доктор філософських наук, професор В. О. Огнев’юк, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Л. Л. Хоружа та завідувач НДЛ освітології, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор С. О. Сисоєва.             

Мета поїздки – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта у полікультурному суспільстві». Наші науковці виступили з доповідями на пленарному засіданні, а підготовлені ними статті увійшли до збірки наукових праць.

Головною подією візиту до сусідньої країни стало підписання угоди про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Університетом м. Білосток (Республіка Польща). Своїми підписами документ скріпили наш ректор, професор Віктор Огнев’юк та ректор бялистоцького вишу, професор Єжи Нікіторович. Сторонами розроблено план співробітництва, який передбачає, зокрема, вивчення нашими фахівцями досвіду польських колег щодо створення електронних бібліотечних каталогів, репозитарію; спільне проведення конференцій, семінарів; організація стажування викладачів та аспірантів тощо.

Згідно з програмою Конференції учасники поїздки відвідали різні навчальні заклади, установи культури, бібліотеки, зустрілися й з представниками громадськості. Мала місце низка цікавих та змістовних зустрічей, у ході яких відбувся обмін передовим досвідом у питаннях організації освітньої та виховної роботи.