Засідання ректорату 24 грудня 2012 р.

IMG 6057624 грудня 2012 року
вул. Воровського 18/2


24 грудня 2012 р. на черговому засіданні ректорату було розглянуто низку питань з навчальної, наукової, організаційної та соціально-гуманітарної роботи.
Проректор з науково-методичної та навчальної роботи О.Б.Жильцов поінформував про вимоги до програм навчальних дисциплін.
Про проект Концепції розвитку Університету на 2013-2017 рр. доповіла проректор з наукової роботи Л.Л.Хоружа.
Ректор Університету В.О.Огнев’юк ініціював обговорення питання створення музею історії Університету, та поінформував про зміни до плану роботи на ІІ семестр 2012-2013 н.р. Окрім того, ректор презентував концепцію студентського арт-клубу «Палітра» та етнографічного музею.
Директор бібліотеки В.А.Зотова доповіла про стан програмного забезпечення автоматизації діяльності університетської бібліотеки.
На засіданні також обговорювався стан підготовки електронних навчальних курсів.
З усіх питань прийнято узгоджені рішення.