Презентація колективної монографії “Освітологія: витоки наукового напряму”

IMG 394225 грудня 2012 р.
вул. Тимошенка 13Б

 

25 грудня 2012 року відбулася презентація колективної монографії “Освітологія: витоки наукового напряму”, яка підготовлена за редакцією доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Огнев’юка Віктора Олександровича.
У презентації взяли участь відомі вчені НАПН України, представники Книжкової палати України, завідувачі кафедр, науково-дослідних лабораторій, викладачі та студенти.
Модератором заходу була Сухомлинська Ольга Василівна, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України. О.В.Сухомлинська зазначила, що видання монографії “Освітологія: витоки наукового напряму” – подія не лише для Київського університету імені Бориса Грінченка, а й для всієї української наукової спільноти.
Перед присутніми виступила Сисоєва Світлана Олександрівна, завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. С.О.Сисоєва розкрила особливості формування змісту і структури монографії, також зупинилася на проблемах розбудови нового наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти – освітології.
Світлана Олександрівна закцентувала увагу на тому, що провідна роль у створенні монографії (починаючи від змістового наповнення і закінчуючи оформленням, дизайном книги) та визначенні стратегічних напрямів досліджень з освітології належить фундатору цього нового наукового напряму – ректору Київського університету імені Бориса Грінченка, доктору філософських наук, професору, академіку НАПН України Огнев’юку Віктору Олександровичу.
До присутніх звернулася проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, один із авторів колективної монографії Хоружа Людмила Леонідівна, яка поділилася власними міркуваннями щодо розроблення нового наукового напряму й акцентувала увагу на необхідності використання досліджень з освітології  у практиці професійної підготовки майбутніх освітян.
В обговоренні монографії взяв участь Степко Михайло Филимонович, директор Інституту вищої освіти НАПН України, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. У своєму виступі він зауважив, що актуальним на сьогодні є пошук шляхів розвитку освіти і висловив сподівання, що монографія “Освітологія: витоки наукового напряму” може бути корисною у вирішенні цього питання.
Виступ Савченко Олександри Яківни, радника президента НАПН України, головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, академіка, доктора педагогічних наук, професора, викликав дискусію з-поміж присутніх. О.Я.Савченко наголосила на важливості створення  наукової праці та розроблення нового наукового напряму – освітології, водночас підкреслила необхідність кореляції освітологічного і педагогічного знання.
Усі присутні отримали в подарунок монографію і подякували авторському колективу за цікаве, ґрунтовне та необхідне дослідження.