Моніторингова місія міжнародного проекту TEMPUS DESIRE

112-13 травня 2015 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка 13-Б

 

 

 

 

12-13 травня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувалась моніторингова місія Національного Темпус / Еразмус+ Офісу в Україні міжнародного проекту TEMPUS DESIRE «Development of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual approaches for integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM» (Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії), № 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR.

Розпочалась моніторингова місія зустріччю ректора Університету Віктора Огнев’юка з представниками від Національного Темпус / Erasmus + офісу в Україні - Оленою Оржель, Світланою Бацюковою, міжнародними координаторами проекту Дірком ван Мероде,, Пітером Аррасом (Бельгія), координатором проекту в Україні Галиною Табунщик, ЗНТУ, координатором проекту в Університеті Наталією Морзе та учасниками проекту українських ВНЗ – Запоріжського національного технічного університету, Донбаської державної машинобудівної академії, представниками ІТ-компаній, з якими співпрацює Університет впродовж кількох років - Майкрософт Україна (Олег Миклашевський), Intel Ukraine (Олександр Оленєв), Літер (Ігор Ситник), CyberBionic Systematics (Дмитро Охріменко), Октава (Надія Омельченко), представниками середніх та вищих навчальних закладів, які зацікавлені у співпраці в рамках виконання завдань проекту - Технологічний ліцей «ОРТ» (Юрій Кіньков, Сергій Дзюба), Новопечерська школа (Артур Кочарян), Національний університет біоресурсів і природокористування України (Олена Глазунова), Київська державна академія водного транспорту (Оксана Карпенко), Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (Світлана Литвинова), Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Ольга Коршунова, Наталія Гущина), учасниками проекту нашого Університету – викладачами кафедри інформатики, співробітниками НДЛ інформатизації освіти.

По завершенню зустрічі з керівництвом Університету відбулась церемонія відкриття ЛАБОРАТОРІЇ З ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ. Право перерізати «червону стрічку» було надано Ректору Київського університету імені Бориса Грінченка Віктору Огнев’юку та міжнародному координатору проекту Дірку ван Мероде. Після церемонії присутні оглянули лабораторію та технічне обладнання, яке надано Університету в рамках реалізації проекту Темпус за фінансової підтримки Європейської комісії.

Відповідно до програми моніторингової місії захід продовжився презентацією та обговоренням очікуваних та отриманих результатів проекту на момент проведення моніторингу усіма українськими партнерами. Здобутки Запоріжського національного університету презентувала Г. Табунщик, Донбаської державної машинобудівної академії – координатор проекту в ДДМА, О. Тарасов, Київського університету імені Бориса Грінченка – Н. Морзе.

Наталія Морзе доповіла про результати виконання проекту Університетом з грудня 2013р. Презентувала підготовлені роздруковані та електронні матеріали:план впровадження проекту, звіт за 12 місяців, посібник та е-диск «Створення сучасних електронних курсів в системі Moodle», е-диск з описом розробленого програмного продукту «Електронний деканат» та візуалізований посібник «Модуль «е-деканат» в системі управління навчальним контентом середовища LMS MOODLE», оновлені навчальні програми з врахуванням запитів роботодавців з вбудованих систем, положенням про створену в університеті лабораторію з вбудованих систем, науковими публікаціями тощо. Впровадження та поширення проекту відображається на сайті проекту http://tempus.kubg.edu.ua/ в меню Робочий план.

З урахуванням того що в Університеті активно використовується система електронного навчання, і від викладачів вимагається підготовка якісних електронних ресурсів, розроблено відкритий навчальний курс з Moodle для розуміння чітких вимог та методики створення, використання електронний курсів. Обов’язковою умовою для е-курсу є його сертифікація. Відповідно до наказу № 168 від 08.04.15 р. було сертифіковано 30 електронних курсів, а викладачам-авторам курсів, які створили сучасний електронний курс, міжнародним координатором Дірком ван Мероде було вручено відповідні сертифікати. Сертифікати міжнародного зразка було передано 16 представникам ЗНТУ та Shushan Nigoyan (Вірменія), оскільки викладачі успішно завершили навчання за серією вебінарів «Сучасний електронний курс». За організацію, розробку, навчання та впровадження сертифікати також вручено ініціатору інновацій Наталії Морзе та її команді тьюторів – Оксані Буйницькій, Лілії Варченко-Троценко, Світлані Василенко, Тетяні Гончаренко, Богдану Грицеляку.

Згідно з планом роботи моніторингової місії, Н. Морзе було організовано зустріч з ІКТ компаніями - Microsoft (Олег Миклашевський), Intel (Олександр Оленєв), представниками ІТ-компаній: Літер (Ігор Ситник), CyberBionic Systematics (Дмитро Охріменко), Октава (Надія Омельченко), представниками ринку праці. Присутні підтвердили необхідність підготовки студентів, в яких сформовані компетентності з розробки, програмування та використання вбудованих систем.

Відбулися зустрічі з викладачами, адміністративним персоналом, студентами університету, які не є учасниками проекту, а користуються його результатами

До обговорення проекту було залучено і вчителів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ, представників Департаменту освіти міста Києва, представники інших вузів, які беруть участі в проекті (Технологічний ліцей «ОРТ» (Юрій Кіньков, Сергій Дзюба), Новопечерська школа (Артур Кочарян), Національний університет біоресурсів і природокористування України (Олена Глазунова), Київська державна академія водного транспорту (Оксана Карпенко), Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (Світлана Литвинова), Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Ольга Коршунова, Наталія Гущина).

Увагу учасників привернула презентація ІКТ-компанією Fabbers Ukraine LLC обладнання, яке отримає університет у рамках проекту, а саме, 3D-принтер, який дозволить друкувати різноманітні об’ємні фігури. Можливості 3D-друку розширюються дуже швидко і зачіпають все нові сфери виробництва. Щоб крокувати в ногу з часом, необхідно впроваджувати навчання сучасним технологіям. Студенти, що використовують 3D-принтер в освітніх цілях, отримують можливість навчатися на власних помилках. Адже, на папері або комп'ютері вади моделі помітити складно, а створюючи макет або необхідну деталь, студент, змоделювавши її на комп'ютері в 3D-програмі, вже через невеликий проміжок часу триматиме її в руках. За допомогою 3D-принтера стане можливим реалізація авторських проектів, друк практичних завдань, розвиток творчих здібностей і навичок.

13 травня в Університеті для студентів та викладачів було проведено тренінги:

- Презентація дистанційної лабораторії «Goldi» (Г.Табунщик, ЗНТУ);

- Програмне та апаратне забезпечення для вбудованих систем за допомогою віртуальних і віддалених інструментів: PROTEUS VSM, Atmel Студія, Arduino Simulator 123D Circuits (А.Пархоменко, ЗНТУ);

- Розробка програмного забезпечення для вбудованих систем на базі платформи Arduino (О.Тарасов, П.Сагайда, ДДМА);

- Організація змішаного навчання студентів на основі використання LMS Moodle (Н.Морзе, Л.Варченко-Троценко, Київський університет імені Бориса Грінченка).

Представники від Національного Темпус / Erasmus + офісу в Україні – Олена Оржель та Світлана Бацюкова високо оцінили роботу над проектом всіх українських університетів, зокрема, і Київського університету імені Бориса Грінченка. Більшість реалізованих завдань, які оцінювались під час проведення моніторингу, оцінені п. О. Оржель – як «Best practices».

 

12_1
12_2
12_3
12_4
12_5
12_6
12_7
12_8
12_9
12_10
12_11
12_12
12_13
12_14
12_15
12_16
12_17
12_18
12_19
12_20
12_21
12_22
12_23
12_24
12_25
12_26
12_26_1
12_27
12_28
12_29
12_30
12_31
12_32
12_33
12_34
12_35
12_36
12_37
12_38
12_39
13_1
13_2
13_3
13_4