Співробітники Університету Грінченка, які отримали міжнародний сертифікат Microsoft

preview 12 29 MOS zrazokгрудень 2016 року
Київськи університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

У рамках співпраці з Microsoft Imagine Academy співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка отримали можливість на безкоштовне складання сертифікаційних іспитів у категорії «Професійний розвиток навичок» із трьох ліній:

  • Microsoft Office Specialist (MOS) - Сертифікат MOS підтверджує практичні знання продуктів Office;
  • Microsoft Technology Associate (MTA) - Сертифікат MTA підтверджує основні технологічні знання з комп’ютерних наук та ІТ-інфраструктури;
  • Microsoft Certified Educator (MCE) - Сертифікат MCE підтверджує загальну технічну грамотність викладачів, необхідну для надання студентам комплексного навчання з можливістю їх адаптації під конкретні завдання.

За результатами проведеного в Університеті конкурсу було обрано 30 науково-педагогічних співробітників, які опанувавши розроблені та надані Microsoft навчальні ресурси для підвищення рівня сформованості ІК-компетентності, змогли підтвердити їх міжнародним сертифікатом!

Впродовж грудня 2016 року в авторизованому сертифікаційному центрі Certiport на базі Університету Грінченка було проведено 30 сертифікаційних іспитів від міжнародної корпорації Microsoft.

 

Вітаємо співробітників, які підтвердили практичні знання продуктів Office та отримали сертифікати з лінії розвитку Microsoft Office Specialist:

Зубченко Олена Сергіївна, доцент кафедри германської філології Інституту філології.

 

Вітаємо співробітників, які підтвердили володіння ІКТ та використання технології у викладацькій діяльності, згідно рекомендацій UNESCO ICT Competency Framework for Teachers та отримали сертифікати з лінії розвитку Microsoft Certified Educator:

1. Леонтьєва Інна Василівна, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту.

2. Сінельнікова Наталія Олегівна, старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту.

3. Фурман Вікторія Вікторівна, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини.

4. Бабенко Валерія Олегівна, викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології.

5. Попова Альона Олексіївна, асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини.

 

Вітаємо співробітників, які підтвердили основні технологічні знання з комп’ютерних наук та ІТ-інфраструктури й отримали сертифікати з лінії розвитку Microsoft Technology Associate:

1. Яскевич Владислав Олександрович, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління.

2. Гладун Марія Анатоліївна, старший викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління.

3. Грицеляк Богдан Ігорович, заступник завідувача з питань проектування Web-систем НДЛ інформатизації освіти.

4. Варченко-Троценко Лілія Олександрівна, науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти.

5. Матасар Євген Ігнатович, молодший науковий співробітник центру вебометрії та інформаційних систем НДЛ інформатизації освіти.

 

  

Співробітники Університету Грінченка, які о...
Співробітники Університету Грінченка, які о...
Співробітники Університету Грінченка, які о...
Співробітники Університету Грінченка, які о...
Співробітники Університету Грінченка, які о...
Співробітники Університету Грінченка, які о...
Співробітники Університету Грінченка, які о...
Співробітники Університету Грінченка, які о...