Перебування науковців Київського університету імені Бориса Грінченка - учасників міжнародної науково-дослідницької мережі проекту IRNet в Лусіадському університеті

lusiada university31 липня 2017 року
м. Лісабон, Португалія

 

     

 

 

31 липня 2017 року з робочої поїздки до Лусіадського університету (м. Лісабон, Португалія) у рамках проекту «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)» повернулися Наталія Вікторівна Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, координатор проекту, Тетяна Леонідівна Лях, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник директора Інституту людини з наукової роботи.

Були налагоджені контакти для подальшої співпраці професором Mário Caldeira, з директором Лісабонської школи економіки та бізнесу Лісабонського університету; професором Luis Alves Costa президентом компанії Global Management Challenge.

Співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка отримали можливість дослідити інформаційне освітнє середовище університету, розглянути електронні навчальні курси, ознайомитись з підходами до оцінки якості навчання, включаючи е-портфоліо студентів та рейтинги викладачів, відвідати бібліотеки Лусіадського університету (м. Лісабон), Еворського університету (м. Евора), Лісабонської школи економіки та бізнесу (м. Лісабон), Національного музею (м. Мафра).

Також були обговорені питання щодо студентських обмінів за програмою Erasmus+ і можливості спільних міжнародних проектів.

Грінченківці взяли участь у міжнародному семінарі «Метод цифрового сторітеллінгу в процесі викладання» (модератор професор Antonio Reis (Португалія).

В процесі візиту учасниками підготовлено підрозділ «E-environment of modern university as teaching strategy of future specialist of social shere traning using research-based paradigm» до зарубіжної колективної монографії та серію статей до міжнародних наукометрих видань з результатами проведених авторами досліджень.

Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...