Ротація представників Київського університету імені Бориса Грінченка – учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet 7ї Рамкової програми Європейської Комісії

Ротація представників Київського університету імені Бориса Грінченка – учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet 7ї Рамкової програми Європейської Комісіївересень-жовтень 2017 року 
Сілезький університет (м. Чешин, Польша)

 

 

 

У вересні-жовтні 2017 року відбувалася ротація представників Київського університету імені Бориса Грінченка – учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet (International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences) 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти в Сілезькому університету, м. Чешин, Польща.

Учасниками групи є Наталія Вікторівна Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності; Русудан Кирилевна Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства; Тетяна Леонідівна Лях, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник директора Інституту людини з наукової роботи.

Представники Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь в урочистій церемонії початку нового – ювілейного 50-го навчального року в Сілезькому університеті, м. Чешин. Церемонія проходила з ушануванням старовинних традицій Європейської академічної культури, всі першокурсники та вступники до докторантури дали клятву академічної гідності та доброчесності латинською мовою.

Університет Сілезії, один з найбільших вищих навчальних закладів в Європі. У структурі університету є 12 факультетів, зокрема: Мистецтв і музики; Біології та охорони навколишнього середовища; Етнології та педагогіки; Філології; Комп’ютерних наук та матеріалознавства; Математики, Фізики і хімії; Наук про Землю; Соціальних наук; Педагогіки і психології; Юридичних наук і адміністрування; Богослов`я; Радіо і телебачення.

За час візиту відбулися робочі зустрічі групи дослідників Київського університету імені Бориса Грінченка з Анджеем Ковальські, ректором Сілезького університету, доктором наук, професором, а також представниками відділу міжнародних обмінів і відділу управління науково-дослідними проектами. В ході цих зустрічей було представлено Київський університет імені Бориса Грінченка як динамічний, інноваційний освітній осередок широкого спектру гуманітарних та прикладних наук.

Науково-практична взаємодія та відповідні результативні напрацювання, що розгортаються в межах комплексних науково-дослідних заходів рамкового проекту Європейської Комісії «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)», є інтегральною складовою широкого контексту розбудови мережі міжнародних наукових та освітніх зв’язків, до якого залучено Київський університет імені Бориса Грінченка та Сілезький університет, і які планується надалі маніфестувати, зокрема, у:

 • Програмах академічної мобільності студентів та викладачів європейських ВНЗ – Еразмус+;

 • Започаткуванні міжнародної магістерської програми «Менеджер електронного навчання у міжкультурному середовищі» у межах рамки висококонкурентних освітніх проектів Еразмус КА2;

 • Продовження напрацювань проекту IRNet шляхом упровадження різнотипних спільних міжнародних проектів у межах 8-ї рамкової програми Європейської Комісії, Вишеградського фонду у галузях освіти з використанням робототехніки, корпоративного навчання, соціальних технологій в освіті, прикладних аспектів гуманітарних студій (цифрова гуманітаристика тощо);

 • Публікації міжнародних наукових періодичних видань «Відкрите освітнє середовище сучасного університету» (індекс Erih Plus), «Міжнародний журнал досліджень електронного навчання» (Index Copernicus);

 • Організації та проведення спільних міжнародних наукових конференцій та дискусійних заходів з питань відкритого освітнього e-средовища, сучасних підходів та засад оцінки якості освіти, електронного навчання;

 • Організації та проведення спільних міжнародних досліджень та розробці Масових Відкритих Онлайн Курсів (МВОК).

Завдання та програма проекту передбачала участь дослідницької групи Університету Грінченка у цілій низці наукових, науково-практичних та освітніх заходів. Серед них:

 • 9-та Міжнародна наукова конференція “Теоретичні та прикладні аспекти дистанційного навчання – 2017” (наукові доповіді та обговорення наукового доробку діяльності проекту);

 • цикл майстер-класів та тематичних круглих столів “Освіта та вчитель ХХІ століття” (модератор - професор Антоніо Дос Рейс, Португалія), присвячених розкриттю проблематики формування цифрових компетенцій у країнах світу, запровадженні інноваційних навчальних спеціалізацій та освітніх програм, інтернаціоналізації вищої освіти;

 • цикл лекцій та майстер-класів професора Піта Комерса, експерта освітніх програм ЮНЕСКО (університет Твенте, Нідерланди), присвячених проблематиці когнітивного адаптування міжкультурного освітнього простору за допомогою медіа-технологій, випрацюванню навичок концептуалізації та когнітивної гнучкості в контексті міжкультурної комунікації;

 • науково-практичний семінар із проблематики “Мульмимодальності та мультимеціальності в іношомовному змішаному навчанні”;

 • семінар "Особливості інтеграційного навчання в молодших класах: досвід Польщі і України";

 • дискусійний круглий стіл з питань упровадження гендерних та феміністичних студій в міжкультурному соціо-історичному середовищі;

 • семінар зі студентами факультету “Етнології та педагогіки” Сілезького університету, присвячений імплементації практико-орієнтованої освітньої концепції з огляду на різні підходи до компетентнісних запитів ринку праці у ХХІ столітті.

Також члени дослідницької групи познайомилися з досвідом організації інтегрованого навчання та використання ІТ-інструментів в його процесі у Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, побували на уроках у першокласників та поспілкувались із педагогами школи. Дослідники мали можливість відвідати Uniwersytet Jagielloński, Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000".

Науковці Університету Грінченка продовжили підготовку пілотного запуску дистанційного модуля з використання ІКТ інструментів у навчальній, проектній та дослідницькій співпраці, який є складовою частиною міжнародного електронного курсу “ІКТ інструменти в освітньому процесі” проекту IRNet.

 

Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...
Ротація представників Київського університе...