Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 у рамках міжнародного проекту MoPED

Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 у рамках міжнародного проекту MoPED11-12 червня 2018 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

  

 
 
11-12 червня 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка, відповідно до плану реалізації завдань за міжнародним проектом «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2- CBHE-JP відбувся семінар щодо виконання робочого пакету WP1 «Створення БАЧЕННЯ шляхом глибокого аналізу та вивчення педагогічної вищої освіти ЄС та України», лідером якого є Університет.
В семінарі взяли участь представники команд українських університетів: ДВНЗ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди, Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, фахівці з якості освіти ТОВ "Кволіті Юкрейн", співкоординатор проекту від Університету Дуесто (Іспанія)– Ольга Дзябенко та Жанна Таланова, менеджер з аналітичних питань Національного Еразмус+ офісу в Україні. Київський університет імені Бориса Грінченка представляли – Н.В. Морзе, координатор проекту в Університеті, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, О.П. Буйницька, завідувач НДЛ інформатизації освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, В.П. Вембер, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент, М.А. Гладун, старший викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, С.В. Василенко, заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти, А.В. Тютюнник, методист НДЛ інформатизації освіти.
Під час семінару Н.В. Морзе ознайомила присутніх із організацією освітнього простору в Університеті Грінченка, поділилась досвідом впровадження цифрових технологій, використанням та можливостями системи електронного навчання Університету, розробленими та запровадженими корпоративними стандартами цифрової (ІК) компетентності студентів та викладачів. Для учасників семінару були організовані екскурсії до навчально-виробничої майстерні тележурналістики, де студенти навчаються виготовляти відеоконтент в умовах реального телебачення, до лабораторії вбудованих систем, де студенти навчаються розв’язувати комплек­сні задачі у галузі вбудованих систем, робототехніки, інтернету речей, комп’ю­тер­ної графіки, 3D моделювання і друку; навчального центру SMART, центрів компетентностей факультету інформаційних технологій та управління, бібліотеки та басейну.
Під час семінару Н.В. Морзе представила звіт про виконану роботу, продемонструвала модель інноваційного класу для навчання студентів, ознайомила із запланованими новими навчальними курсами, прозвітувалась про проведені та заплановані заходи.
Представники усіх університетів прозвітувались про виконану ними роботу відповідно до плану проекту.
Учасники обговорили також виконання чергових завдань та шляхи їх реалізації.
 
Детальніше:
 

Матеріали надано НДЛ інформатизації освіти

Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...
Семінар щодо виконання робочого пакету WP1 ...