Затверджено наукову тему Інституту журналістики «Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах»

Затверджено наукову тему Інституту журналістики «Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах»

26 грудня 2019 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

   

 

26 грудня 2019 року на засіданні Вченої ради Університету Грінченка було затверджено наукову тему Інституту журналістики «Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах» (2019–2024 рр.). Керівники теми: Г.В. Горбенко, директор Інституту журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент; В.Л. Іващенко, заступник директора з наукової роботи, професор кафедри видавничої справи, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник.

На засіданні Вченої ради В.Л. Іващенко обґрунтувала актуальність наукової теми; представила об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження; висвітила очікувану теоретичну й практичну значущість та прогнозовані результати.

Актуальність затвердженої теми зумовлена: потребою формування в українському науковому дискурсі нової школи медіазнавства як однієї з наймолодших наук, що перебуває в процесі пошуку свого дослідницького об’єкта, окреслення меж галузі, формулювання теоретичних положень, визначення практичних сфер застосування, утвердження власної метамови та методології; необхідністю поєднати в освітньому процесі теорію медіазнавства і медійну практику; загальною тенденцією до здійснення міждисциплінарних і міжгалузевих комплексних досліджень.

Мета дослідження: змоделювати медіазнавчий дискурс та показати його реальну адаптацію в освітньому процесі Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Також В.Л. Іващенко коротко окреслила суть досліджень («Сучасне медіазнавство: окреслення меж галузі», «Практико-орієнтована модель навчання технології анімації у вищій школі», «Неформальна медіа-освіта в Україні», «Медіа як інструмент формування іміджу політика»), реалізація яких вже розпочалася в Інституті журналістики у межах затвердженої теми.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Затверджено наукову тему Інституту журналіс...