Обладнання по проєкту MoPED

Обладнання по проєкту MoPED

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

   

 

В рамках міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Київський університет імені Бориса Грінченка отримав від Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» обладнання для створення інноваційного ICR-класу.

Перелік обладнання