Робоча зустріч учасників міжнародного проекту «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» (PLATINUM) 15 січня 2020 року

Робоча зустріч учасників міжнародного проекту «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» (PLATINUM) 15 січня 2020 року

15 січня 2020 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

   

 

15 січня 2020 року, в рамках проекту «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» (PLATINUM) програми ЄС Еразмус + КА203 – Стратегічне партнерство для вищої освіти, 2018-1-NO01-KA203-038887, партнером якого є Київський університет імені Бориса Грінченка, відбулася робоча зустріч команди учасників Університету.

На зустрічі були присутні: координатор проекту в університеті Наталія Вікторівна Морзе, професор кафедри комп'ютерних наук і математики, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, співробітники кафедри комп'ютерних наук і математики Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Астаф’єва Марія Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Бойко Марія Анатоліївна, старший викладач, Глушак Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Машкіна Ірина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, Горбатовський Дмитро Володимирович, аспірант кафедри.

Під час зустрічі учасники взяли участь в обговоренні робочих питань підготовки до міжнародної зустрічі по проекту PLATINUM щодо виконання завдань згідно робочих пакетів. Зокрема, викладачі обирали та обговорювали задачі, які будуть представлені, як приклади використання завдань та процесів математичного моделювання, пов'язаних з їх використанням у промисловості, бізнесі та суспільстві. Задачі розроблені для моделювання реальних життєвих проблем, їх рішення потребує використання відповідних цифрових ресурсів та розвитку розуміння студентами математичних концепцій. Для використання дослідницько-пізнавального підходу, при вирішення даних задач, на етапі залучення та мотивації студентів, були розроблені віртуальні середовища, які моделюють проблеми в реальному світі та спонукають до пошуку способів їх вирішення.

Координатор проекту Наталія Морзе наголосила на необхідності підтримку створеної спільноти математиків, підготовки наукових публікацій, банку даних завдань з моделювання та поширення результатів проектної діяльності.

Під час зустрічі учасники також обговорили: особливості оформлення кейсів для посібника найкращих практик впровадження IBL; критерії оцінювання навчальних кейсів та завдань для студентів по робочому пакету IO5; нові курси "Віртуальна реальність" та "Математика в реальному житті"; процес створення та підтримки інноваційного бізнес-інкубатора.

 

Робоча зустріч учасників міжнародного проек...
Робоча зустріч учасників міжнародного проек...