Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до Directory of Open Access Journals (DOAJ)

18 травня 2020 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

   

 

Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (головний редактор – С. О. Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України) включено до Directory of Open Access Journals (DOAJ) – міжнародного мультидисциплінарного каталогу журналів відкритого доступу. Каталог прагне охопити всі відкриті наукові журнали, що дотримуються загальних принципів якості наукових видань, і тим самим сприяти їх поширенню.

Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» входить до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (галузь знань: Освіта/Педагогіка).

Журнал індексується: Index Copernicus; EBSCO; Google Scholar; Open Ukrainian Citation Index.

Сайт журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»: http://npo.kubg.edu.ua/