Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міського повсякдення»

Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міського повсякдення»

20 травня 2020 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

20 травня 2020 року у рамках Фестивалю науки Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася IX Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міського повсякдення».

Пленарне засідання конференції вітальними словами відкрила Олена Александрова, декан Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка філософських наук, професорка.

Модерували конференцію Оксана Салата, завідувачка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка докторка історичних наук, професорка, та Марина Будзар, доцентка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук, доцентка.

На пленарному засіданні «Люди й громада у міському просторі Києва: погляд крізь віки» з доповідями виступили: Ігор Гирич, доктор історичних наук, професор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (тема доповіді «Київське купецтво XIX – початку XX ст.: проблема національного вибору як питання повсякденного життя»); Володимир Мільчев, декан історичного факультету Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор (тема доповіді «Переселенці з Балканського півострова у соціокультурному просторі Києва та його околиць у другій половині XVIII ст.); Ірина Грідіна, професорка кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету, докторка історичних наук, професорка (тема доповіді «Окупований Київ у фокусі “маленького громадянина”: графічний щоденник Георгія Малакова»); Оксана Драч, професорка кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка історичних наук, професорка (тема доповіді «Курсистки медичного відділення Київських вищих жіночих курсів у світлі ego-документів»); Віталій Андрєєв, заступник декана Історико-філософського факультету з наукової роботи, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка та Світлана Андрєєва, завідувачка науково-дослідної лабораторії грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук, доцентка (тема «Київські сюжети співпраці Бориса Грінченка та Дмитра Дорошенка»); Оксана Салата, завідувачка кафедри історії України, Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка історичних наук, професорка, та Олена Гуменюк, доцентка кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук (тема доповіді «Київська творча інтелігенція на еміграції: проблема національної ідентичності»); Галина Саган, заступник декана Історико-філософського факультету з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, професорка кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка історичних наук, професорка (тема доповіді «Київські синагоги в соціокультурному просторі єврейської громади міста: історія та сьогодення»); Ганна Філіпова, старша наукова співробітниця Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, кандидатка історичних наук (тема «Київська група полонених шведів та епідемія лихоманки у 1709 р.»); Олена Мокроусова, головна фахівчиня Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних території, кандидатка історичних наук (тема доповіді «Демократичні розваги киян на межі ХІХ – ХХ ст. Особливості функціонування міського простору»); Анна Яненко, провідна наукова співробітниця Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, кандидатка історичних наук (тема доповіді «“Віддалення й невигоди трамвайного руху дуже перешкоджають одвідуванню наукових закладів…”: пожильці Києво-Печерської лаври 1920–1930‑х рр.»); Наталка Пазюра, молодша наукова співробітниця відділу української історіографії Інституту історії України НАН України (тема доповіді «Київський період життя й діяльності Миколи Стороженка»); Олександр Бонь, доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент (тема доповіді «Табірне повсякдення київських професорів-гуманітаріїв: БАМЛАГ»);

Після пленарного засідання було проведено дискусійну платформу «Культурні практики киян: поступ модернізації та виклики часу», на якій із доповідями виступили: Надія Товстоляк, доцентка кафедри історії України та правознавства Криворізького державного педагогічного університету, кандидатка історичних наук, доцентка (тема доповіді «Василь Тарновський та його родина в Києві на межі ХІХ-ХХ ст.»); Галина Михайленко, доцентка кафедри історії, археології та методики викладання Херсонського державного університету, кандидатка історичних наук, доцентка (тема доповіді «Київські віхи життя О. Лотоцького: від студента до громадсько-політичного діяча»); Оксана Матвійчук, доцентка кафедри освітнього лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук (тема доповіді «Історія першої в Україні дитячої бібліотеки в іменах (перша половина XX ст.)»; Ольга Тарасенко, доцентка кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук, доцентка (тема доповіді «Спогади Євгена Тарле про професора Лучицького (школа істориків Університету Св. Володимира)»); Ольга Мусіяченко, викладачка циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Київ музичний другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: видовища в культурному просторі міста»); Артем Кухто, аспірант кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Київська міська чоловіча гімназія імені А. Степовича: створення та особливості діяльності»). У роботі дискусійної панелі взяли участь студентки III курсу (Яна Мартьянова, Ольга Ковалець) і IV курсу (Анастасія Калужина) спеціальності «Історія та археологія» Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2020: IX Всеукраїнська на...