Науковий журнал «The Modern Higher Education Review» включено до переліку наукових фахових видань (категорія «Б»)

Науковий журнал «The Modern Higher Education Review» включено до переліку наукових фахових видань (категорія «Б»)

02 липня 2020 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

Науковий англомовний журнал «The Modern Higher Education Review», який видається НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, включено до Переліку наукових фахових видань категорії «Б» (галузь знань: Освіта/Педагогіка). Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020, №886.

 

Сайт журналу «The Modern Higher Education Review»

 

Матеріали надано НДЛ освітології