Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до European Reference Index for Humanities (ERIH PLUS)

Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до European Reference Index for Humanities (ERIH PLUS)

14 липня 2020 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (головний редактор – С. О. Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України) включено до European Reference Index for Humanities (ERIH PLUS) – систему реферування та індексації, що містить бібліографічну інформацію про академічні журнали з гуманітарних і суспільних наук.

«Неперервна професійна освіта: теорія і практика» входить до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (галузь знань: Освіта/Педагогіка).

Журнал індексується: DOAJ, Index Copernicus; EBSCO; ResearchBib; DRJI; EuroPub; Google Scholar; Open Ukrainian Citation Index.

 

Сайт журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»

 

Матеріали надано НДЛ освітології