Київський університет імені Бориса Грінченка у рейтингу «TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles»

Електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс» включено до DOAJ

липень 2020 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

У липні 2020 року було опубліковано черговий випуск міжнародного рейтингу “TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles”. При підрахунку рейтингу враховуються дані з загальнодоступних профілів співробітників університету в Google Scholar Citations.

Методологія рейтингу включає наступні критерії:

  • В поле «Приналежність» використовується офіційна (нормована) назва ЗВО.

  • Профіль містить транслітерацію імені латиницею.

  • Перші 210 профілів Google Scholar мають містити тільки особисті профілі співробітників. Заклади вищої освіти, які містять неіндивідуальні профілі (журнали, відділи, групи) серед 210 найбільш цитованих караються виключенням з рейтингу (кількість цитат дорівнює нулю).

  • Якщо для одного автора є декілька записів (дублікатів), використовується лише найкращий профіль.

  • Будь-які шахрайські дії задля збільшення кількості цитувань карається виключенням закладу вищої освіти з рейтингу.

Порівняно з липневим випуском 2019 року Київський університет імені Бориса Грінченка у липні 2020 року посів 12 місце серед 61 університетів України, представлених у рейтингу. Серед університетів світу Університет Грінченка піднявся на 481 позицію та посів 1901 місце, загальна кількість цитувань збільшилась на 2711 та склала 21468.

Дякуємо співробітникам за вагомий внесок у підвищенні рейтингу Університету та бажаємо подальших наукових досягнень!

 

transparent 07 20 ukraine 

transparent 07 20 world