Презентація Цифрового кампусу та модернізованої системи е-навчання структурним підрозділам Університету Грінченка

Презентація Цифрового кампусу та модернізованої системи е-навчання структурним підрозділам Університету22 вересня - 01 жовтня 2020 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

В Київському університеті імені Бориса Грінченка співробітниками НДЛ інформатизації освіти було організовано серію зустрічей для керівників структурних підрозділів та завідувачів кафедр щодо презентації Цифрового кампусу Університету та особливостей оновленої системи е-навчання, а саме:

22 вересня - очна зустріч із представниками Історико-філософського факультету (О. Буйницька, Л. Варченко-Троценко);

23 вересня - очна зустріч із представниками Інституту людини, Інституту мистецтв та Педагогічного інституту (О. Буйницька, Д. Настас);

29 вересня - онлайн зустріч із представниками Інституту журналістики (О. Буйницька, Л. Варченко-Троценко);

30 вересня - онлайн зустріч із представниками Факультету права та міжнародних відносин, Факультету інформаційних технологій та управління (О. Буйницька, Л. Варченко-Троценко, Д. Настас);

01 жовтня - онлайн зустріч із представниками Інституту філології, Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту (О. Буйницька, Л. Варченко-Троценко, Д. Настас).

Під час презентації було акцентовано увагу на особливостях Цифрового кампусу; технічних та функціональних оновленнях системи е-навчання, зокрема на модернізації структури відображення електронних навчальних курсів (ЕНК) за освітніми програмами, інструментарії виконання організаційно-контролюючої діяльності - активності використання системи е-навчання учасниками освітнього процесу; відстеженні діяльності викладачів та здобувачів на ЕНК: присутності, перевірці робіт, оцінюванні робіт, оновленні контенту; відображенні оптимальної структури ЕНК та налагодженні співпраці між викладачами у ЕНК для дисциплін, що читаються викладачами різних кафедр та мають велику кількість кредитів; можливості налаштування різних термінів виконання завдань для різних академічних груп.

Під час обговорення окреслених вище тем, керівники структурних підрозділів та завідувачі кафедр активно долучались до висвітлення відомостей, корисних з точки зору адміністрації та залишали схвальні відгуки про інформаційний контент зустрічі.

Дякуємо директорам та деканам за організацію зустрічей!

 

 

Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...
Презентація Цифрового кампусу та модернізов...