Круглий стіл «‎Використання інноваційних інструментів викладання, досвід Київський університет імені Бориса Грінченка»

Вебінар на тему «‎Використання інноваційних інструментів викладання, досвід Київський Університет імені Бориса Грінченка»

06 квітня 2021 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

06 квітня 2021 р. співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, учасники міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» програми ЄС Еразмус+, №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, Н. Морзе, доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук і математики, член-кореспондент НАПН України, М. Бойко, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики, Л. Варченко-Троценко, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник Центру технологій дистанційного навчання НДЛ інформатизації освіти, провели Круглий стіл «‎Використання інноваційних інструментів викладання, досвід Київський університет імені Бориса Грінченка». Захід відбувся за програмою «Школи якості» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, під керівництвом Єременко О. В., заступниці голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Метою заходу був обмін досвідом, отриманим командою Університета в рамках проєкту МоPED щодо використання інноваційних педагогічних практик та застосування цифрових інструментів в освітньому процесі.

Захід розпочався з вітального слова Єременко Олени Володимирівни, яка розповіла про школу якості та представила спікерів.

Координатор проєкту MoPED Н. Морзе розповіла про цілі, завдання та досягнення проєкту, його особливості та отримані результати, а потім  поділилася думками на тему «Цифрова трансформація освіти та інноваційні технології викладання та навчання», розповіла про особливості цифрової трансформації освіти, виклики, які виникають перед суб’єктами освітньої діяльності під час впровадження дистанційного навчання, проаналізувала особливості сучасних інноваційних технологій викладання. Зокрема зупинилася на змішаному навчанні, технології перевернутого класу, мікронавчанні, дослідницько-пізнавальному навчанні та формувальному оцінюванні. Л. Варченко-Троценко присвятила свій виступ деяким аспектам методики використання відео в освітньому процесі, критеріям ефективності його застосування, етапам та особливостям створення. Також учасники заслухали виступ М. Бойко на тему «Формувальне оцінювання та цифрові інструменти». Спікер зосередила увагу слухачів на особливостях дітей Альфа-покоління, особливостях формувального оцінювання та цифрових інструментах, які дозволяють його здійснювати під час впровадження дистанційного навчання.

Запис Круглого столу переглянули понад 10 тисяч осіб.

Матеріали надано Факультетом інформаційних технологій та управління

 

Круглий стіл «‎Використання інноваційних ін...
Круглий стіл «‎Використання інноваційних ін...
Круглий стіл «‎Використання інноваційних ін...
Круглий стіл «‎Використання інноваційних ін...