Організаційні збори з аспірантами першого року навчання

Організаційні збори з аспірантами першого року навчання

14 вересня 2021 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

   

 

14 вересня 2021 року в актовій залі навчального корпусу на вул. Маршала Тимошенка, 13-б, відбулися організаційні збори з аспірантами першого року навчання. Вітальне слово виголосила Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Університету, доктор філологічних наук, професор, яка розкрила особливості здобуття наукового ступеня доктора філософії в аспірантурі Університету та продовжила модерувати захід.

Аспіранти першого року навчання ознайомилися з можливостями та ресурсами Університету для ефективної реалізації власної освітньо-наукової діяльності. Зокрема, Ольга Мусіяченко, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, розповіла про основні напрями діяльності Наукового товариства Університету, розкрила заходи в межах Школи академічної доброчесності; Тетяна Опришко, директор бібліотеки Університету, кандидат наук із соціальних комунікацій, представила фахові видання, а також ресурси та послуги бібліотеки; Ольга Виговська, завідувач НДЛ інтернаціоналізації освіти Університету, кандидат політичних наук, інформувала про можливість участі у внутрішній та міжнародній академічній мобільності, грантах та проєктах; Ольга Кузьменко, завідувач НМЦ досліджень, наукових проектів та програм Університету, кандидат філософських наук, розказала про дослідження та наукові заходи, які проводяться в Університеті; Анастасія Тютюнник, молодший науковий співробітник центру дистанційного навчання НДЛ інформатизації освіти Університету, ознайомила з Е-середовищем Університету; Наталія Миколенко, координатор соціально-психологічної служби Університету, розкрила можливості для соціально-психологічної підтримки аспірантів в Університеті; Ілона Тригуб, завідувач аспірантури, докторантури Університету, кандидат педагогічних наук,  представила індивідуальний план аспіранта; Людмила Анісімова, вчений секретар Університету, кандидат філологічних наук, доцент, розкрила алгоритм затвердження теми дисертаційного дослідження; Ганна Сало, методист НМЦ досліджень, наукових проектів та програм Університету, кандидат філософських наук, ознайомила з чинними вимогами до оформлення дисертації, процедурою опублікування результатів наукового дослідження та апробації матеріалів дисертації.

Учасники зборів взяли участь в обговоренні висвітлених питань.

Зустріч завершилася підписанням аспірантами першого року навчання Декларації про академічну доброчесність студента, аспіранта, докторанта Київського університету імені Бориса Грінченка.

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

 

Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...