Конференція трудового колективу Університету 28 вересня 2021 р

Конференція трудового колективу Університету 28 січня 2021 р

28 вересня 2021 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

   

 

28 вересня 2021 р. відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, наказу ректора «Про скликання Конференції трудового колективу університету» від 06.09.2021 №563 відбулася Конференція трудового колективу Університету у дистанційному форматі.

У роботі Конференції взяли участь 494 делегати (загальна кількість обраних – 501 особа), які представляють усі структурні підрозділи, в т.ч. студентське самоврядування. Реєстрація відбулася шляхом заповнення Google-форми.

Порядок денний Конференції:

 1. Затвердження проєкту нової редакції Статуту Університету.
 2. Обрання виборних представників до нового складу Вченої ради Університету.

Google-форму для голосування надіслано 494 делегатам, які зареєструвалися на Конференцію.

У голосуванні взяли участь 494 особи, які також долучились до обговорення нової редакції Статуту Університету та кандидатур виборних представників.

За результатами відкритого голосування (шляхом заповнення Google-форми) Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

 1. Схвалити проєкт нової редакції Статуту Університету.

«ЗА» – 490

«ПРОТИ» – немає

Утримались – 4

 1. Ввести до нового складу Вченої ради Університету виборних представників з числа працівників, відповідно до пп. 60.13, 60.14, 62 Статуту Університету, пп. 2.2, 2.4 Положення про Вчену раду Університету, на підставі подань від інститутів на факультетів, згідно з рішеннями зборів трудових колективів структурних підрозділів Університету:
 • Білецьку Вікторію Вікторівну, завідувача кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента

«ЗА» – 490,  «ПРОТИ» – немає, утрималися – 4

 • Відейка Михайла Юрійовича, завідувача науково-дослідної лабораторії археології Історико-філософського факультету, доктора історичних наук, старшого наукового співробітника

«ЗА» – 488, «ПРОТИ» – 1, утрималися – 5

 • Вінтоніва Михайла Олексійовича, завідувача кафедри української мови Інституту філології, доктора філологічних наук, професора

«ЗА» – 490, «ПРОТИ» – 1, утрималися – 3

 • Воскобойнікову-Гузєву Олену Вікторівну, завідувача кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики, доктора наук із соціальних комунікацій, старшого наукового співробітника

«ЗА» – 489, «ПРОТИ» – немає, утрималися – 5

 • Даценко Юлію Олександрівну, радника ректора з правових та кадрових питань

«ЗА» – 491, «ПРОТИ» – 1, Утрималися – 2

 • Завалко Катерину Володимирівну, завідувача кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв, доктора педагогічних наук, доцента

«ЗА» – 489, «ПРОТИ» – немає, утрималися – 5

 • Іванюк Ганну Іванівну, завідувача кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, професора

«ЗА» – 489, «ПРОТИ» – 1, утрималися – 4

 • Іващенка Сергія Миколайовича, професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, доктора медичних наук, професора

«ЗА» – 488, «ПРОТИ» – 2, утрималися – 4

 • Ковбасенка Юрія Івановича, професора кафедри світової літератури Інституту філології, кандидата філологічних наук, професора

«ЗА» – 488, «ПРОТИ» – 1, утрималися – 5

 • Коршун Наталію Володимирівну, професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультету інформаційних технологій та управління, доктора технічних наук, доцента

«ЗА» – 483, «ПРОТИ» – 4, Утрималися – 7

 • Левітаса Фелікса Львовича, завідувача кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної освіти, доктора історичних наук, професора

«ЗА» – 485, «ПРОТИ» – 3, утрималися – 6

 • Ліннік Олену Олегівну, професора кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, доцента

«ЗА» – 488, «ПРОТИ» – 2, утрималися – 4

 • Лозову Ольгу Миколаївну, завідувача кафедри практичної психології Інституту людини, доктора психологічних наук, професора

«ЗА» – 489, «ПРОТИ» – 3, утрималися – 2

 • Морзе Наталію Вікторівну, професора кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України

«ЗА» – 490, «ПРОТИ» – 2, утрималися – 5

 • Олексюк Ольгу Миколаївну, завідувача кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв, доктора педагогічних наук, професора

«ЗА» – 487, «ПРОТИ» – 2, утрималися – 5

 • Орел Лілію Василівну, завідувача кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, доктора юридичних наук, доцента

«ЗА» – 487, «ПРОТИ» – 2, утрималися – 5

 • Петрочко Жанну Василівну, професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, доктора педагогічних наук, професора

«ЗА» – 488, «ПРОТИ» – 1, утрималися – 5

 • Рамського Андрія Юрійовича, професора кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління, доктора економічних наук, професора

«ЗА» – 486, «ПРОТИ» – 3, утрималися – 5

 • Салату Оксану Олексіївну, завідувача кафедри історії України Історико-філософського факультету, доктора історичних наук, професора

«ЗА» – 483, «ПРОТИ» – 4, утрималися – 7

 • Семеніста Івана Васильовича, завідувача кафедри східних мов та перекладу Інституту філології, кандидата історичних наук

«ЗА» – 489, «ПРОТИ» – 3, утрималися – 2

 • Скрипник Тетяну Вікторівну, професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини, доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника

«ЗА» – 487, «ПРОТИ» – 2, утрималися – 5

 • Хоружу Людмилу Леонідівну, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, професора

«ЗА» – 490, «ПРОТИ» – 2, утрималися – 2

 • Чеснокову Ганну Вадимівну, професора кафедри лінгвістики та перекладу Інституту філології, кандидата філологічних наук, професора;

«ЗА» – 489, «ПРОТИ» – 3, утрималися – 2

 • Школьну Ольгу Володимирівну, завідувача кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора

«ЗА» – 482, «ПРОТИ» – 4, утрималися – 8

 • Яблонського Василя Миколайовича, завідувача кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин, доктора історичних наук, доцента

«ЗА» – 485, «ПРОТИ» – 3, утрималися – 6