Фестиваль науки – 2022: XI Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України XIX – початку XX ст.: місто як інформаційно-комунікаційний осередок»

Фестиваль науки – 2022: XI Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України XIX – початку XX ст.: місто як інформаційно-комунікаційний осередок»

25 травня 2022 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

05 11 21 FEST

 

25 травня 2022 року відбулася XI Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України XIX – початку XX ст.: місто як інформаційно-комунікаційний осередок».

Пленарне засідання конференції вітальними словами розпочали Віталій Андрєєв, заступник декана Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка з наукової роботи, доктор історичних наук, професор, та Віталій Завадський, виконуючий обов’язки декана Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент.

Модерували конференцію: Оксана Салата, завідувачка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка історичних наук, професорка; Марина Будзар, доцентка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук, доцентка; Руслан Куцик, старший викладач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук.

На пленарному засіданні «Місто як інформаційно-комунікаційний осередок: влада і громада» з доповідями виступили: Віталій Тельвак, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук (тема доповіді «Київ Михайла Грушевського: люди, локації, події»); Світлана Бережна, проректорка Харківського національного університету імені Григорія Сковороди, докторка історичних наук, професорка (тема доповіді «Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасного міста); Олександр Міхно, директор Педагогічного музею України, кандидат педагогічних наук, й Оксана Матвійчук, доцентка кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук (тема доповіді «Реалізація онлайн проєкту «Педагогічна мапа Києва»); Галина Саган, заступниця декана Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, докторка історичних наук, професорка (тема доповіді «Київська духовна академія у реалізації освітньої політики Російської імперії на Балканах: інформаційні стратегії»); Оксана Драч, професорка кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка історичних наук, професорка (тема доповіді «Бажаючи дати освіту донькам своїм: жіноча (про)гімназія як осередок модерного міста України і Польщі»); Ігор Срібняк, завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор, і Марина Палієнко, завідувачка кафедрою архівознавства та спеціальних історичних дисциплін Історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, докторка історичних наук, професорка (тема доповіді «Таборова “жива” газета інтернованих вояків Армії УНР “Промінь” (Ланцут-Стшалково, Польща): джерельно-інформаційний потенціал»); Оксана Салата, завідувачка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка історичних наук, професорка (тема доповіді «Чутки як засіб ведення інформаційної війни на окупованій території України у 1941–1944 роках»); Олександр Бонь, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент (тема доповіді «Інформаційний вплив більшовицького режиму у 1920 рр. на українську інтелігенцію за матеріалами «Окремої папки» політбюро ЦК КП(б)У»); Марина Будзар, доцентка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук, доцентка (тема доповіді «Міські плітки у «Щоденнику» О. Єфремова 1920-х рр. як ретранслятор настроїв киян за перших років радянізації України»).

У другій частині конференції була проведена дискусійна платформа «Засоби масової інформації та місто: історичний контекст», під час якої з доповідями виступили: Оксана Яшан, доцентка кафедри історії України Черкаського державного технологічного університету, кандидатка історичних наук (тема доповіді «Патріотичний музей АТО в міському просторі Черкас»); Ірина Стадник, завідувачка кафедри історії та права Черкаського державного технологічного університету, кандидатка історичних наук, доцентка (тема доповіді «Преса національних меншин, як джерело дослідження етнічного соціокультурного простору); Алла Лисенко, доцентка кафедри історії та права Черкаського державного технологічного університету, кандидатка історичних наук, доцентка (тема доповіді «Дозвіллєва функція міських музеїв»); Юля Ілляшенко, доцентка кафедри історії та права Черкаського державного технологічного університету, кандидатка історичних наук, доцентка (тема доповіді «Діяльність столичних мас-медіа в умовах війни»); Анна Гедьо, професорка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка історичних наук, професорка, і Марк Мілютін, студент спеціальності «Історія та археологія» Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Епідеміологічна ситуація в Києві у висвітленні міської періодики наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.»); Ольга Тарасенко, доцентка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук, доцентка, та Ірина Івахненко, студентка IV курсу спеціальності «Історія та археологія» Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Спогади про Київ середини – другої половини XIX ст. (Микола Костомаров, Олександр Романович-Славатинський, Василь Авсєєнко)»; Руслан Куцик, старший викладач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук (тема доповіді «Вплив Першої світової війни на динаміку розвитку періодики в Києві (1914-1917 рр.)»); Наталія Курильчук, аспірантка кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Взаємодія радянських органів державної безпеки з місцевою владою в Олевському прикордонні у міжвоєнний період»); Дмитро Кондратюк, аспірант кафедри історії України Історичного факультету Житомирського державного університету  імені  І. Франка (тема доповіді «Репрезентація діяльності міської влади Києва у друкованих засобах масової інформації революційної доби (1917–1921 рр.)»); Андрій Сорокін, аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (тема доповіді «Газета “Лівий берег” – маловідоме опозиційне друковане видання м. Київ 1990-1991 рр.»); Антон Процюк, аспірант Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України» (тема доповіді «Київ як осередок розвитку українськомовного розділу Вікіпедії – найбільшої у світі вільної онлайн-енциклопедії»).

Також у роботі дискусійної панелі взяли участь магістрантки І року навчання – Яна Мартьянова, Вікторія Шабранська та магістрант ІІ року навчання – Борис Щерба спеціальності «Історія та археологія» Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Учасниками конференції було обговорено актуальні проблеми оформлення та функціонування міста в Україні як осередку мереж соціокультурних контактів та інформаційно-комунікаційного центру у хронологічних межах XIX – початку XXI ст. через призму співіснування влади та громади у м. Києві, також було проаналізовано питання еволюції засобів масової інформації в місті через історію діяльності міських співтовариств.

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Фестиваль науки – 2022: XI Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2022: XI Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2022: XI Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2022: XI Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2022: XI Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2022: XI Всеукраїнська на...
Фестиваль науки – 2022: XI Всеукраїнська на...