Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-курс «Основи правового захисту інтелектуальної власності»

Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-курс «Основи правового захисту інтелектуальної власності»

З 21 квітня по 27 травня 2022 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

05 11 21 FEST

 

З 21 квітня по 27 травня 2022 року за ініціативи НМЦ досліджень, наукових проектів та програм Київського університету імені Бориса Грінченка для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників був проведений Навчальний онлайн-курс «Основи правового захисту інтелектуальної власності».

Мета курсу – підвищити обізнаність співробітників Університету щодо об'єктів інтелектуальної власності та їх правової охорони; удосконалити компетентності щодо формування необхідних пакетів документів для отримання охоронних документів на об’єкти авторського права та промислової власності.

Автор курсу: Тетяна Патук, методист НМЦ досліджень, наукових проектів та програм; консультант щодо оформлення авторських свідоцтв на твори науки, літератури, мистецтв у Київському університеті імені Бориса Грінченка; сертифікований учасник освітніх програм Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Під час І модулю «Введення в інтелектуальну власність» були розглянуті питання:

 • поняття та структура інтелектуальної власності;
 • особисті немайнові та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;
 • суб’єкти права інтелектуальної власності;
 • взаємозв’язок правової охорони об’єктів інтелектуальної власності задля професійного, культурного та економічного розвитку;
 • договори у сфері інтелектуальної власності.

У рамках вивчення ІІ Модулю «Авторське право та суміжні права» були розглянуті питання:

 • поняття авторського права і суміжних прав;
 • акти законодавства, якими регулюється сфера охорони і захисту авторського права та суміжних прав;
 • суб'єкти авторського права та суміжних прав;
 • доброчесне використання творів інших авторів;
 • досвід отримання авторських свідоцтв на твори співробітниками Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • правила складання заявки на отримання свідоцтв України про реєстрацію авторського права та твір / службовий твір.

Під час ІІ модулю для співробітників університету було проведено практичне заняття, спрямоване на уникнення типових помилки при заповненні окремих пунктів заяви на отримання авторського права на твори науки, літератури, мистецтва від фізичних осіб та від юридичних осіб (якщо твір створено в результаті виконання службових обов’язків). Практичне заняття супроводжувалося розв’язанням проблемних завдань учасниками курсу, пов’язаних із правомірним використанням творів інших авторів, терміном переходу творів у суспільне надбання.

Під час вивчення ІІІ модулю «Винаходи, корисні моделі, промислові зразки як об'єкти промислової власності» було розкрито питання:

 • поняття винаходу, корисної моделі, промислового зразка, умови їх патентоздатності;
 • суб’єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки;
 • структура заявки на отримання патенту України на винахід (корисну модель), свідоцтва на промисловий зразок.

Учасники курсу отримали практичні поради щодо того, як діяти у разі виявлення порушень авторських прав на власні твори інтелектуальної діяльності та вберегти себе від неправомірного використання творів інших авторів.

Загалом до навчання долучилося 83 співробітника Університету. Учасникам курсу, які відвідали мінімум 4 заняття онлайн, максимум 2 заняття у записі й успішно склали підсумкове тестування, курс зараховано як проходження підвищення кваліфікації за Дослідницьким модулем.

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...
Фестиваль науки – 2022: навчальний онлайн-к...