Організаційні збори з аспірантами першого року навчання

Організаційні збори з аспірантами першого року навчання

20 вересня 2022 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

20 вересня 2022 року відбулися організаційні збори з аспірантами першого року навчання. Аспіранти ознайомилися з особливостями здобуття ступеня доктора філософії, можливостями та ресурсами Університету. На початку заходу Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Університету, доктор філологічних наук, професор, презентувала особливості здобуття ступеня доктора філософії відповідно до чинного законодавства.

Людмила Анісімова, вчений секретар Університету, кандидат філологічних наук, доцент, розповіла про особливості затвердження теми дисертаційного дослідження. Ілона Тригуб, керівник Докторської школи Університету – завідувач аспірантури, докторантури, кандидат педагогічних наук, ознайомила здобувачів з індивідуальним планом аспіранта та специфікою його виконання. Ольга Мусіяченко, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету презентувала діяльність Наукового товариства Університету, розкрила перспективи участі аспірантів у ньому. Тетяна Опришко, директор Бібліотеки Університету, кандидат наук із соціальних комунікацій, представила фахові видання Університету, ресурси та послуги Бібліотеки, які можуть бути корисними для написання дисертації та публікації наукових праць. Ольга Виговська, завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Університету, кандидат політичних наук, поінформувала про можливість участі у міжнародній академічній мобільності, грантових програмах, проєктах. Тетяна Терлецька, молодший науковий співробітник НДЛ цифровізації освіти, ознайомила з цифровим середовищем Університету. Наталія Миколенко, координатор соціально-психологічної служби Університету, розкрила можливості для соціально-психологічної підтримки аспірантів в Університеті. Ганна Сало, відповідальна особа за супровід діяльності разових спеціалізованих вчених рад Університету – методист Докторської школи, кандидат філософських наук, ознайомила з чинними вимогами до оформлення дисертації та наукових публікацій, в яких висвітлено основні наукові результати дисертації.

Аспіранти взяли активну участь в обговоренні питань, пов’язаних з освітньою та науковою складовою їх підготовки в аспірантурі Університету.

Матеріали надані Докторською школою

Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...
Організаційні збори з аспірантами першого р...