Круглий стіл «Розвиток освітніх програм для підготовки педагогів на основі професійного стандарту вчителя та у відповідь на виклики війни»

Круглий стіл «Розвиток освітніх програм для підготовки педагогів на основі професійного стандарту вчителя та у відповідь на виклики війни»

23 серпня 2023 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

23 серпня 2023 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся круглий стіл «Розвиток освітніх програм для підготовки педагогів на основі професійного стандарту вчителя та у відповідь на виклики війни». Участь у круглому столі взяли: Олена Фіданян, директор Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації; Андрій Бутенко, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Юрій Баланюк, голова Національного агентства кваліфікацій; Ігор Балуба, керівник експертної групи з питань фахової передвищої освіти Директорату фахової передвищої, вищої освіти; Володимир Бахрушин, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти, доктор фізико-математичних наук, професор; Віктор Бурдун, завідувач кафедри технологій виробництва і професійної освіти Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кандидат педагогічних наук, доцент; Дмитро Кільдеров, декан факультету технологій та дизайну Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор; Жанна Таланова, головний науковий співробітник Відділу політики та врядування у вищій освіти Інституту вищої освіти НАПН України; Лілія Гриневич, перший проректор Університету Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Олександр Турунцев, проректор Університету Грінченка, голова комісії з реорганізації; Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи, голова Вченої ради Університету Грінченка, доктор філологічних наук, професор; Олексій Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи Університету Грінченка, кандидат педагогічних наук, професор; представники факультетів, Інституту післядипломної освіти, Фахового коледжу «Універсум», Аналітичного центру «ОсвітАналітика» Університету Грінченка.

Відкриваючи захід, Лілія Гриневич наголосила на тому, що освітня політика має бути спрямована на подолання втрат від війни, забезпечення майбутньої успішної самореалізації українців у рідній країні та розвиток української держави, яка набуде нових рис у порівнянні з довоєнним станом.

Учасники засідання плідно обговорювали проєкт стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 середня освіта, який презентували представники Міністерства освіти і науки України.

Окрема увага була приділена питанню врахування в освітніх програмах підготовки педагогів чинного професійного стандарту вчителя, а також розвитку необхідних компетентностей вчителів у відповідь на виклики війни та нові реалії. Представники факультетів висловлювали конструктивні пропозиції щодо подальшого розвитку освітніх програм підготовки педагогів з урахуванням сучасних потреб. Наприклад, неодноразово підкреслювалась необхідність посилення інформаційно-цифрової, емоційно-етичної та психологічної компетентностей вчителя.

Жваву дискусію викликало обговорення проблемних питань присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника, адже Закон дозволяє присвоювати таку кваліфікацію випускникам непедагогічних спеціальностей, однак ЗВО не мають готового алгоритму, як це робити в окремій освітній програмі, а також питання педагогічної інтернатури.​

Матеріали надані НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

 

Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл
Круглий стіл