Організаційні збори з аспірантами першого року навчання

Організаційні збори з аспірантами першого року навчання

07 вересня 2023 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

07 вересня 2023 року відбулися організаційні збори з аспірантами першого року навчання. Аспіранти ознайомилися з особливостями здобуття ступеня доктора філософії, можливостями та ресурсами Університету. Ілона Тригуб, керівник Докторської школи Університету – завідувач аспірантури, докторантури, кандидат педагогічних наук, презентувала особливості здобуття ступеня доктора філософії та ознайомила здобувачів з індивідуальним планом аспіранта та специфікою його виконання. Людмила Анісімова, вчений секретар Університету, кандидат філологічних наук, доцент, розповіла про алгоритм затвердження теми дисертації. Лариса Бондаренко, завідувач науково-методичного центру досліджень, наукових проектів та програм, кандидат педагогічних наук, доцент окреслила ключові наукові заходи Університету, а також заходи з академічної доброчесності. Ольга Мусіяченко, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету презентувала діяльність Наукового товариства Університету, розкрила перспективи участі аспірантів у ньому. Ольга Виговська, завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Університету, кандидат політичних наук, поінформувала про можливість участі у міжнародній академічній мобільності, грантових програмах, проєктах. Тетяна Опришко, директор Бібліотеки Університету, кандидат наук із соціальних комунікацій, представила фахові видання Університету, ресурси та послуги Бібліотеки, які можуть бути корисними для написання дисертації та публікації наукових праць. Тетяна Терлецька, молодший науковий співробітник НДЛ цифровізації освіти, ознайомила з цифровим середовищем Університету. Ганна Сало, відповідальна особа за супровід діяльності разових спеціалізованих вчених рад Університету – методист Докторської школи, кандидат філософських наук, ознайомила з чинними вимогами до оформлення дисертації та наукових публікацій, в яких висвітлено основні наукові результати дисертації.

Аспіранти взяли активну участь в обговоренні питань, пов’язаних з освітньою та науковою складовою їх підготовки в аспірантурі Університету.

Матеріали надані Докторською школою

 

Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами
Організаційні збори з аспірантами