Конференція трудового колективу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка 30 січня 2024 року

Конференція трудового колективу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка 30 січня 2024 року

30 січня 2024 року

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

30 січня 2024 р. відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, наказу «Про скликання Конференції трудового колективу університету» від 15.01.2024 №25 у актовій залі навчального корпусу №1 (вул. Левка Лук’яненка, 13-Б) відбулася Конференція трудового колективу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

У роботі Конференції взяли участь 465 делегатів (загальна кількість обраних – 501 особа), які представляють усі структурні підрозділи, в т.ч. студентське самоврядування.


Порядок денний Конференції:

 1. Про обрання лічильної комісії. (Доповідач: Олександр Турунцев, в. о. ректора).
 2. Про обрання складу постійно діючого керівного органу Конференції трудового колективу – Президії. (Доповідач: Олександр Турунцев, в. о. ректора).
 3. Про обрання голови Конференції трудового колективу Університету. (Доповідач: Олександр Турунцев, в. о. ректора).
 4. Про комісію з трудових спорів. (Доповідач: Леонід Новохатько, голова Конференції трудового колективу).
 5. Затвердження Правил внутрішнього розпорядку Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. (Доповідач: Олександр Турунцев, в. о. ректора).
 6. Про Колективний договір між роботодавцем та трудовим колективом Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. (Доповідач: Олександр Турунцев, в. о. ректора)
 7. Затвердження Положення про Вчену раду Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. (Доповідач: Людмила Анісімова, учений секретар).
 8. Затвердження Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету. (Доповідач: Анастасія Котелевець, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, представник студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених).
 9. Затвердження Кодексу корпоративної культури Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. (Доповідач: Олександр Турунцев, в. о. ректора).

Відкрив Конференцію трудового колективу Олександр Турунцев, в. о. ректора Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, який привітав присутніх на першому зібранні новоствореного закладу вищої освіти.

Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять загиблих захисників і захисниць України, жертв збройної агресії російської федерації.

Олександр Петрович вручив атестати професора і доцента, виданих на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 №1543: професора – Оксані Буйницькій, завідувачу НДЛ цифровізації освіти, доктору педагогічних наук; доцента – Євгену Іваніченку, заступнику декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету інформаційних технологій та математики, кандидату технічних наук, і Дмитру Москальову, завідувачу кафедри східної культури і літератури Факультету східних мов, кандидату філологічних наук. Рішення про присвоєння відповідних вчених звань були прийняті Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №9 від 26.10.2023 р. і протокол №10 від 30.11.2023 р.).

Після обрання головою Конференції трудового колективу, на засіданні головував Леонід Новохатько, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Факультету журналістики, доктор історичних наук, професор.


Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

 1. Обрати лічильну комісію у складі 7 осіб, а саме:
 • Бацук Ольга Петрівна, викладач циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Фахового коледжу “Універсум”;
 • Бєлофастова Таїсія Юріївна, член профспілкового комітету Первинної профспілкової організації Університету, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Факультету журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Кочерга Олександр Васильович, заступник директора з науково-методичної роботи Інституту післядипломної освіти, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент;
 • Сапіга Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук;
 • Ясік Олена Василівна, завідувач гуртожитку №1;
 • Бондарець Анастасія Ігорівна, студентка 3 курсу Фахового коледжу “Універсум” (спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма “Організація виробництва”).

Результати голосування:

«ЗА» – 465, «ПРОТИ» – немає, утримались – немає

 

 1. Обрати Президію Конференції трудового колективу у складі:
 • Новохатько Леонід Михайлович, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю;
 • Анісімова Людмила Вікторівна, учений секретар Університету;
 • Турунцев Олександр Петрович, в.о. ректора;
 • Трухан Олександр Феодосійович, голова Первинної профспілкової організації;
 • Виноградний Артем Вікторович, член Студентського парламенту Університету, студент 3 курсу Факультету української філології, культури і мистецтва.

Результати голосування:

«ЗА» – 465, «ПРОТИ» – немає, утримались – немає

 

 1. Обрати головою Конференції трудового колективу Університету Новохатька Леоніда Михайловича, завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Факультету журналістики, доктора історичних наук, професора.

Результати голосування:

«ЗА» – 463, «ПРОТИ» – немає, утримались – 1

(Претендент не брав участі в голосуванні)

 

Обрати секретарем Конференції трудового колективу Університету Анісімову Людмилу Вікторівну, ученого секретаря Університету, кандидата філологічних наук, доцента.

Результати голосування:

«ЗА» – 464, «ПРОТИ» – немає, утримались – немає

(Претендентка не брала участі в голосуванні)

 

 1. Обрати комісію з трудових спорів у складі:
 • Бацак Костянтин Юрійович, проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидат історичних наук, доцент;
 • Безносюк Любов Миколаївна, заступник головного бухгалтера;
 • Бонар Віталій Олегович, завідувач НМЦ інформаційних технологій Інституту післядипломної освіти;
 • Бондаренко Лариса Анатоліївна, завідувач НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Вадіс В’ячеслав Дмитрович, начальник експлуатаційно-технічного відділу навчального корпусу №1;
 • Гайдаш Анна Владиславівна, професор кафедри германської філології Факультету романо-германської філології, доктор філологічних наук, доцент;
 • Гацко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри фізичного виховання та педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту;
 • Гошко Тетяна Юріївна, доцент кафедри історії України Факультету суспільно-гуманітарних наук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;
 • Даценко Юлія Олександрівна, помічник ректора з правових та кадрових питань;
 • Єфімов Юрій Володимирович, старший викладач кафедри дизайну Факультету образотворчого мистецтва і дизайну;
 • Ільницька Марія Борисівна, викладач кафедри китайської мови і перекладу Факультету східних мов;
 • Карпенко Анастасія Сергіївна, методист НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм, кандидат педагогічних наук;
 • Костюк Тетяна Олександрівна, старший науковий співробітник НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти, доктор наук з державного управління, доцент;
 • Кузнєцова Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Факультету журналістики;
 • Москаленко Олександр Анатолійович, викладач циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Фахового коледжу “Універсум”;
 • Пиндик Наталія Олексіївна, начальник відділу кадрів;
 • Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів Факультету економіки та управління, доктор економічних наук, професор;
 • Саврасова-В’юн Тетяна Олександрівна, заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Факультету української філології, культури і мистецтва, кандидат психологічних наук;
 • Савченко Юрій Юрійович, доцент кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогіки, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Сапіга Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук;
 • Складанний Павло Миколайович, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультету інформаційних технологій та математики, кандидат технічних наук, доцент;
 • Трухан Олександр Феодосійович, голова первинної профспілкової організації Університету, кандидат педагогічних наук;
 • Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри публічного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук, доцент.

Результати голосування:

«ЗА» – 465, «ПРОТИ» – немає, утримались – немає

 

 1. Затвердити Правила внутрішнього розпорядку Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Результати голосування:

«ЗА» – 465, «ПРОТИ» – немає, утримались – немає

 

 1. Схвалити Колективний договір між роботодавцем та трудовим колективом Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Результати голосування:

«ЗА» – 465, «ПРОТИ» – немає, утримались – немає

 

 1. Затвердити Положення про Вчену раду Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Результати голосування:

«ЗА» – 465, «ПРОТИ» – немає, утримались – немає

 

 1. Затвердити Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Результати голосування:

«ЗА» – 465, «ПРОТИ» – немає, утримались – немає

 

 1. Затвердити Кодекс корпоративної культури Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Результати голосування:

«ЗА» – 465, «ПРОТИ» – немає, утримались – немає

Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу