Засідання Вченої ради Університету 21 березня 2024 року

Засідання Вченої ради Університету 21 березня 2024 року

21 березня 2024 року
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

 

 

21 березня 2024 року відбулося засідання Вченої ради Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, яке розпочалось із хвилини мовчання для вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України та жертв збройної агресії російської федерації.

На засіданні було заслухано звіти проректорів Університету за 2023 рік. Роботу всіх проректорів за звітний період одноголосно визнано задовільною.

Головний бухгалтер Університету Ірина Босенко поінформувала про виконання бюджету Київського університету імені Бориса Грінченка за 2023 рік та презентувала кошторис надходжень і видатків Київського столичного університету імені Бориса Грінченка на поточний рік.

Завідувач НДЛ цифровізації освіти Оксана Буйницька, доктор педагогічних наук, професор, доповіла про результати конкурсу «Лідер року - 2023».

Переможцями конкурсу «Лідер року - 2023» одноголосно визнано:

  1. Серед науково-педагогічних і наукових працівників Університету:

з-поміж докторів та/або професорів:

1 місце – Н.В. Морзе, професора кафедри комп’ютерних наук ФІТМ (1725 балів);

2 місце – Г.М. Гулака, професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка ФІТМ (1307 балів);

3 місце – Р.К. Махачашвілі, завідувача кафедри германської філології ФРГФ (1301 бал);

з-поміж кандидатів та/або доцентів:

1 місце – В.Ю. Соколова, доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка ФІТМ (2347 балів);

2 місце – П.М. Складанного, завідувача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка ФІТМ (2151 бал);

3 місце – С.А. Назаровця, наукового співробітника Бібліотеки (1908 балів);

з-поміж без наукового ступеня та без вченого звання:

1 місце – Н.О. Обловацьку, старшого викладача кафедри публічного права ФПМВ (774 бали);

  1. З-поміж науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти:

1 місце – І.П. Воротникову, завідувача кафедри природничо-математичної освіти, кандидатf педагогічних наук, доцента (640 балів);

  1. З-поміж педагогічних працівників Фахового коледжу «Універсум» Університету:

1 місце – Д.О. Сопову, викладача циклової комісії з педагогічної освіти (900 балів);

2 місце – А.О. Доценко, голову циклової комісії з педагогічної освіти (828 балів);

3 місце – Т.В. Ловейко, викладача циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології (252 бали);

  1. З-поміж кафедр факультетів Університету:

1 місце – кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка ФІТМ (середній бал – 808,2);

  1. З-поміж науково-дослідних лабораторій:

1 місце – НДЛ цифровізації освіти (середній бал – 259,3);

  1. З-поміж факультетів Університету:

1 місце – Факультет інформаційних технологій та математики (середній бал – 538,7);

2 місце – Факультет педагогічної освіти (середній бал – 419,7);

3 місце – Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (середній бал – 299,9).

Було розглянуто, обговорено та затверджено понад 60 нормативних документів (положення, порядки, плани тощо), які регламентують діяльність Київського столичного університету імені Бориса Грінченка та його структурних підрозділів.

З усіх інших питань порядку денного прийнято відповідні рішення.

Засідання Вченої ради Університету
Засідання Вченої ради Університету
Засідання Вченої ради Університету
Засідання Вченої ради Університету
Засідання Вченої ради Університету
Засідання Вченої ради Університету
Засідання Вченої ради Університету
Засідання Вченої ради Університету