Цифрова модернізація бібліотеки

downloadaspx

До 1 лютого 2012 р.

ЦИФРОВА МОДЕРНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

До 1 лютого Київський Університет імені Бориса Грінченка планує ввести в експлуатацію модернізовану цифрову бібліотеку.

Одна з найзатребуваніших технологій 21 століття, це – принципово нова інформаційна система, що дозволяє надійно зберігати та ефективно використовувати різноманітні колекції електронних документів (текстових, образотворчих, звукових, відео тощо), локалізованих у самій системі, а також доступних через телекомунікаційні мережі.

Переваги електронної бібліотеки:

 

  • сприяння збереженню наукової та культурної спадщини;

  • автоматизація бібліотечних процесів – замовлення і видача літератури та періодики (штрих-кодування, доступ до електронних карток абонентів);

  • надання необхідної інформації, незалежно від місцезнаходження користувача (за умови підключення техніки до Інтернету);

  • оперативність;

  • наявність машинописних копій документів, у тому числі цінних або рідкісних. Це звільняє від роботи безпосередньо з оригіналами, а відтак – від відповідальності за їх цілісність та збереження;

  • доступність унікальної продукції, що існує в кількох або єдиному екземплярі, і не може бути придбаною більшістю бібліотек (рідкісні книги, зарубіжні видання, фотоальбоми тощо);

  • задоволення запитів та інтересів людей будь-якого віку, фаху та уподобань;

  • підвищення ефективності праці, навчання й дозвілля;

  • вільний доступ студентів, аспірантів, викладачів до електронного каталогу та електронних ресурсів Університету, зокрема, депозитарію;

  • організація самостійної роботи студентів на новому якісному рівні: виконання не лише індивідуальних завдань, а й групових проектів.

 

Нинішня доба і постійний та стрімкий розвиток технологій диктують й нові умови життєдіяльності людини. Це даність, яку належить прийняти спокійно і розважливо, надто – навчитися користуватися плодами науково-технічного прогресу з максимальним коефіцієнтом корисної дії.

Щодо електронної бібліотеки, то це – унікальна форма доступу та роботи з інформаційним простором, котра, безумовно, полегшить, розширить, а відтак – покращить процес здобуття знань і виведе його на якісно новий рівень.