Засідання ректорату

223 січня 2012 р.
вул. Воровського 18/2

 

ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ

 

23 січня відбулося чергове засідання ректорату.

Центральним на цьому заході було питання кадрової політики. Ректор закликав присутніх дуже виважено підходити до підбору персоналу, звертати увагу на фахову компетентність і авторитетність претендентів, знання ними іноземної мови та цифрових технологій. Паралельно з тим – підтримувати кожного, хто якісно працює, морально і матеріально стимулювати й спрямовувати кадри на конструктивну діяльність та наукові дослідження.

Ректорат порушив питання міжінститутської координації, зокрема, розвитку корпоративного духу – шляхом проведення спільних заходів.

Директори Інститутів та Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка поінформували присутніх щодо ведення профорієнтаційної роботи:

  • в Університетському коледжі – у зв’язку з помітним зростанням інтересу суспільства до цього навчального закладу (доповідач – Директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент Сорока М. В.);

  • у середніх навчальних закладах Києва та України, а також – про кількість і якість потенційних абітурієнтів, наявність вільних місць в Інститутах, перспективи кожного з підрозділів у новому навчальному році (доповідачі – директор Інституту мистецтв, кандидат історичних наук, доцент Бацак К. Ю., директор Педагогічного Інституту, кандидат психологічних наук, доцент Юрченко В. І., директор Інституту психології та соціальної педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Безпалько О. В., директор Гуманітарного Інституту, доктор філологічних наук, професор Бондарева О. Є., директор Інституту лідерства та соціальних наук, кандидат наук з державного управління, доцент Линьов К. О.).

На засіданні ректорату також йшлося про:

 

  • відзначення свят, знаменних дат і різноманітні мистецькі заходи до кінця навчального року (доповідач – проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидат історичних наук, доцент Соломатова В. В.);

  • майстер-клас для ректорату з роботи в оновленій, електронній, університетській бібліотеці (доповідач – проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Н. В.);

  • роботу над новою редакцією навчального посібника «Я – студент» Київського університету імені Бориса Грінченка (доповідач – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Хоружа Л. Л.);

 

З усіх питань було прийнято узгоджені рішення, а також дано доручення ректором Університету, доктором філософських наук, професором Віктором Огнев’юком.