Декларація про дотримання Кодексу корпоративної культури

Я, що нижче підписався(лась), як член академічної спільноти Університету,

ЗАЯВЛЯЮ, що здійснюватиму власну освітню, наукову, творчу діяльність, дотримуючись Місії, Візії, Цінностей, Кодексу корпоративної культури Університету, найвищих моральних, правових та етичних норм академічної спільноти.

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:

  • Виконувати вимоги Кодексу корпоративної культури Університету, втілювати його положення, Місію, Візію та корпоративні Цінності на всіх рівнях діяльності у корпорації.

  • Займати активну позицію в житті Університету, брати активну особисту участь у його розбудові, заохочувати до цього своїх колег, відкрито оприлюднювати результати роботи в Університеті.

  • Сумлінно і професійно ставитися до виконання власних посадових обов’язків, проявляти проактивність, ініціювати та реалізовувати проекти, які сприятимуть розвиткові Університету.

  • Розробити та реалізувати програму особистого розвитку, узгоджену з перспективами підрозділу, де я працюю (навчаюся) і стратегічними пріоритетами розвитку Університету в цілому.

  • Поглиблювати довіру у колективі, сприяти неконфліктному розв’язанню гострих питань, не замовчувати, а обговорювати у діловому форматі проблеми, вдаватися лише до толерантної, чесної, об’єктивної і відкритої неанонімної критики, спрямованої на процеси та способи їх оптимізації, а не на персоналії; бути готовим до сприйняття критики моїх дій або ідей та обговорення їх із колегами.

  • Бути особисто причетним (-ою) до одного або кількох лідерських проектів Університету.

  • Запобігати проявам будь-яких форм корупції та диктатури, будь-яким порушенням законодавства в Університеті.

  • Не використовувати і не поширювати недостовірні джерела інформації, у тому числі стосовно Університету та його спільноти, його заходів і діяльності.

  • Нести персональну відповідальність за етичні акценти власних усних та письмових висловлювань щодо діяльності Університету або його репрезентантів, за зміст поширюваної мною інформації про Університет.

УСВІДОМЛЮЮ,

що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму насамперед моральну відповідальність перед своїми колегами.

ПІБ (повністю)

 

Факультет/інститут/коледж

 

Кафедра/НДЛ/

циклова комісія

 

Посада

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

 

Дата __________ Підпис ___________