Бацак Костянтин Юрійович

Контактна інформація

(044) 428-34-13
k.batsak@kubg.edu.ua
м. Київ, вул. Левка Лук‘яненка, 13-Б, каб. 201

Бацак Костянтин Юрійович

Проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Біографія

У 1993 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю «Історія і педагогіка».

Впродовж 1994-1997 рр. навчався в аспірантурі Інституту історії України НАН України (відділ всесвітньої історії та міжнародних зв’язків).

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія у спеціалізованій вченій раді Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; доцент з 2005 р.

Фахівець з проблем історії італійської еміграції в Україні, українсько-італійських культурних та мистецьких зв’язків, історії італійського музичного театру в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

Асоційований член Центру досліджень меншин Університету Інсубрії (м.Комо, Італія).