Бацак Костянтин Юрійович

Проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Біографія

  • У 1993 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут імені М.П.Драгоманова за спеціальністю “Історія і педагогіка”.
  • Протягом 1994-1997 рр. навчався в аспірантурі Інституту історії України НАН України (відділ всесвітньої історії та міжнародних відносин).
  • У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія.
  • Стаж науково-педагогічної роботи та управлінської діяльності в галузі освіти – 15 років.
  • Доцент з 2005 р.
  • Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. наукової монографії “Італійська еміграція в Україні наприкінці XVIII – першій третині ХІХ ст.”. 

Професійний і науковий інтерес

  • Історія італійської еміграції в Україні, українсько-італійські економічні, громадські та культурно-мистецькі зв’язки.