Перелік журналів з гуманітарних наук, що входять до наукометричної бази даних Scopus

Advances in Life Course Research (Публікує статті, пов’язані з різними аспектами побудови траєкторії людського життя. Розглядаючи дослідження траєкторії людського життя як базову міждисциплінарну галузь знань до співпраці запрошуються спеціалісти з питань антропології, біосоціальних наук, демографії, епідеміології та статистики, геронтології, економіки, менеджменту та управління, політології, психології, методології досліджень та соціології. http://www.journals.elsevier.com/advances-in-life-course-research/

Endeavour (Публікує статті, пов’язані з історією та філософією науки. заснований в 1942 році як форум для обговорення останніх досягнень в галузі науки та техніки. На сучасному етапі Endeavour є міждисциплінарним форумом для дослідження та оцінювання проблем та особистостей, які історично мали значний вплив на розвиток науки). http://www.journals.elsevier.com/endeavour/

Evolution and Human Behavior (Публікує статті, які представляють результати досліджень та теорії, згідно яких еволюційні перспективи впливають на вивчення людської поведінки. Це суто природознавчий журнал, але статті науковців-гуманітаріїв вітаються). http://www.ehbonline.org/

HOMO (Публікує статті з питань порівняльної антропобіології. До співпраці запрошуються науковці, які займаються питаннями антропобіології та споріднених дисциплін таких, як анатомія, археологія, генетика, одонтологія, екологія, демографія, палеонтологія, палеопатологія, криміналістики, педагогіки, еволюційної медицини, валеології, психології). http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X

Journal of Eurasian Studies (Публікує статті, присвячені загальним питанням розвитку євразійських країн, які утворилися після розпаду Радянського Союзу. Дослідження розбито на шість основних груп, а саме: національне самовизначення, політичні та економічні зміни, демократизація та розвиток ринкових відносин, міграція, енергетичні проблеми, міжнародний розвиток та міжнародна допомога з метою розвитку). http://www.journals.elsevier.com/journal-of-eurasian-studies/

Journal of Historical Geography (Публікує статті, в яких розглядаються всі аспекти історичної географії та споріднених галузей знань, включаючи екологічну історію. До співпраці запрошуються як науковці які проводять власні дослідження в цій сфері, так і науковці, які хочуть взяти участь в обговоренні методологічних та концептуальних питань та проблем в галузі історичної географії. Основні теми журналу: Географія місць та середовищ в минулому. Динаміка місць, простору та рельєфу. Історіографія та філософія історичної географії. Методологічні виклики та проблеми історичної географії. Рельєф, пам’ять та оточуюче середовище). http://www.journals.elsevier.com/journal-of-historical-geography/

Poetics (Публікує статті, присвячені проблемам теоретичних та практичних досліджень культури, середовища та мистецтва. Перевага віддається роботам, що представляють авторські надбання в галузі соціології, психології, дослідження засобів інформації та комунікації, економіки, в межах яких прослідковуються зв’язки з дослідженням культури, середовища та мистецтва). http://www.journals.elsevier.com/poetics/

Russian Literature (Публікує статті, присвячені певним темам та проблемам російської літератури та її впливу на розвиток хорватської, сербської, чеської, словацької та польської літератури. Перевага віддається роботам, в яких розкривається нове, оригінальне чи проблемне розуміння російської чи іншої слов’янської літератури). http://www.journals.elsevier.com/russian-literature/

Studies in History and Philosophy of Science Part A (Публікує статті, посвячені комплексному дослідженню історії, філософії та соціології наук. до співпраці запрошуються які працюють в таких галузях знань: історія науки, філософія науки, історіографія науки, гендерні науки, науки, які вивчають культуру, суспільство та мистецтво. http://www.journals.elsevier.com/studies-in-history-and-philosophy-of-science-part-a/