Переможці конкурсу на здобуття премії імені Бориса Грінченка

2020 рік

НОМІНАЦІЯ «КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

І місце:

Гальчук О. Тексти по колу: пізнати Себе в Іншому: Монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 268 с.

Бурячок В., Соколов В. Методи забезпечення гарантоздатності і функціональної безпеки безпосередньої інфраструктури на основі апаратного розділення абонентів: Монографія. Київ: КУБГ, 2019. 162 с.

 

ІІ місце:

Сушко Р. Баскетбол України: Монографія. Київ, 2019. 500 с. 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ТВІР МИСТЕЦТВА»

І місце:

Буйгашева А. Побудка: Живописний твір 130х130 см, полотно, олія, рік виконання 2020.

 

2019 рік

НОМІНАЦІЯ «КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

І місце

Олексюк Ольга Миколаївна

 • доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва
 • автор монографії "Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті"

 

ІІ місце

Вірченко Тетяна Ігорівна

 • доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури і компаративістики
 • автор монографії "Сучасна українська драматургія. Галерея портретів"

2018 рік

НОМІНАЦІЯ «КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

І місце

Коновалова Ольга Володимирівна

 • кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв;
 • автор монографії “Антропоморфні мотиви народної орнаментики”.

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ТВІР МИСТЕЦТВА»

ІІ місце

Касьянов Валентин Васильович

 • старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв;
 • автора вокального циклу на вірші українських поетів “Моя Україна”.

2017 рік

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ТВІР МИСТЕЦТВА»

І місце

Вишинський Віталій Володимирович

 • кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв;
 • автор фортепіанних творів збірки “Circles: Колискова, Фуга та постлюдія, Circles, Кітч-музика, П’ять багателей, Концерт для фортепіано з оркестром ”.

 

 

2016 РІК

НОМІНАЦІЯ “КРАЩИЙ ТВІР МИСТЕЦТВА”

І місце

Буйгашева Алла Борисівна

 • Заслужений художник України, член спілки художників України, доцент кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв;
 • “Портрет Бориса Грінченка”, авторське виконання, полотно, олія, 100х80 см;

 

2014 РІК

НОМІНАЦІЯ “ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ”

І місце

Караман Станіслав Олександрович

 • керівник авторського колективу навчального посібника „Українська мова за професійним спрямуванням”;

 

ІІ місце

Астаф’єва Марія Миколаївна

 • керівник авторського колективу навчального посібника „Математика. Вступ до спеціальності”;

 

ІІІ місце

Лозова Ольга Миколаївна

 • керівник авторського колективу наукової монографії „Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів”;

 

НОМІНАЦІЯ “ЗА ПРОФЕСІЙНИ ДОСЯГНЕННЯ”

 

І місце

Бацак Костянтин Юрійович

 • керівник авторського колективу Інституту мистецтв за творчий проект „Дніпро реве” до 150-річчя від дня народження Б. Грінченка;

 

НОМІНАЦІЯ “ЗА ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ”

І місце

Вишинський Віталій Володимирович

 • автор навчально-репертуарного посібника „Пісні вечірньої зорі. Камерно-вокальні твори. До 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

 

2013 РІК

 

НОМІНАЦІЯ “НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ”

І місце

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Віталій Миколайович

 • кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Інституту суспільства;
 • автор монографії “Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XІV – 70-х роках XVІ століття”;

 

ІІ місце

ЄРЕМЕНКО Олена Володимирівна

 • доктор філологічних наук, професор, заступник директора Гуманітарного інституту з навчальної роботи;
 • автор монографії “Міжродовий синкретизм в українській літературі XX ст.”;

 

ІІІ місце

ОЛЕКСЮК Ольга Миколаївна

 • доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв;
 • керівник авторського колективу колективної монографії “Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті”;

 

НОМІНАЦІЯ “ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ (НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ) ПОСІБНИКИ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (друковані, електронні)

ІІ місце

СРІБНЯК Ігор Володимирович

 • доктор філософії Українського Вільного Університету (Німеччина), доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства;
 • автор підручника “Історія журналістики країн світу (XVII – XX ст.)”;

 

ІІІ місце

КАЙРИС Олена Дмитрівна

 • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Інституту людини;
 • автор навчального посібника “Практикум із загальної психології”;

 

НОМІНАЦІЯ “ТВОРИ У СФЕРІ МИСТЕЦТВА”

І місце

БУЙГАШЕВА Алла Борисівна

 • Заслужений художник України, член спілки художників України, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Інституту мистецтв;
 • автор гобелена “Борис Дмитрович Грінченко”, авторське виконання, ручне ткацтво, матеріал вовна, 120х120 см;

 

ІІ місце

КРЮКОВА Ганна Олексіївна

 • член спілки художників України, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Інституту мистецтв;
 • автор живописного твору “Борис Дмитрович Грінченко з учнями”, полотно/олія, 120х150 см;

 

ІІІ місце

БОРОДАЙ Олександр Андрійович

 • Заслужений художник України, член спілки художників України, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Інституту мистецтв;
 • автор живописного твору “Борис Дмитрович Грінченко в колі сім’ї”, полотно/олія, 120х150 см;

 

ЖИРОВ Василь Володимирович

 • завідувач кабінетом, лаборант;
 • автор живописного твору “Борис Дмитрович Грінченко з соратниками з київської «Просвіти»”, полотно/олія, 120х150 см.  

 

 

 

2012 РІК

ІІ місце

МАРУНЕНКО Ірина Михайлівна

 • кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки;
 • автора навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів “Психофізіологія”;

 

ЗІНЧЕНКО Арсен Леонідович

 • доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Інституту суспільства;
 • автор навчального посібника “Новітня історія релігійних спільнот в Україні” (навчальний посібник для студентів спеціальності “Історія”;

 

ІІІ місце

ЛЯХ Тетяна Леонідівна

 • кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки;
 • керівник авторського колективу навчально-методичного посібника “Менеджмент волонтерських груп від А до Я”.

 

 

 

2011 РІК

ІІІ місце

КРАСОВСЬКА Інна Валеріївна

 • кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Гуманітарного інституту;
 • співавтор навчального посібника “A Guide to Fluent English”  (навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів третього курсу спеціальностей “англійська філологія”, “переклад”);

 

КУРИШЕВ Євген Володимирович

 • кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв;
 • автора навчального посібника “Музичний архів Бориса Грінченка”.