Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи»12 жовтня 2017 року 

 

 

  

12 жовтня 2017 року в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи».

У конференції взяли участь представники освітніх та наукових закладів України: Інституту педагогіки НАПН України, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Київського національного лінгвістичного університету, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Управління освіти і науки м. Новоград - Волинського, середної загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 128, НВК «Новопечерська школа» м. Києва та ін.

Мета науково-практичної конференції – визначення векторів реалізації нової практико-орієнтованої стратегії підготовки конкурентноспроможного педагога; виокремлення сучасних тенденцій педагогічної освіти в Україні у межах реалізації Концепції «Нова українська школа», а також вивчення кращих європейських освітніх практик у вищевказаній галузі.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент та Ольга Котенко, директор педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

З доповіддями під час пленарного засідання конференції виступили: Галина Васьківська, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (тема доповіді: «Підготовка майбутнього вчителя до процесу становлення особистості: аксіологічний концепт»); Ганна Іванюк, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Нова стратегія психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця в умовах євроінтеграції»); Ганна Бєлєнька, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Європейські орієнтири професійної підготовки дошкільних педагогів»); Світлана Ладивір, провідний науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук (тема доповіді: «Феномен сучасного дитинства»); Геннадій Бондаренко, завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (тема доповіді: «Змістове забезпечення підготовки педагога до мовленнєво-риторичної діяльності в США та Європейських країнах»); Тетяна Гурковська, головний редактор журналу «Практичний психолог: Дитячий садок» цифрового видавництва MCFR (тема доповіді: «Співпраця громадськості та закладів освіти як запорука ефективності»).

Усі бажаючі взяли активну участь в обговорені актуальних питань з проблематики конференції під час секційних засідань: «Аксіологічний концепт нової стратегії психолого-педагогічної підготовки педагога», «Стратегії підготовки педагогів дошкільної та початкової освіти в умовах євроінтеграції», «Європейський досвід підготовки педагога до раннього навчання іноземних мов дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

Конференція стала першим звітним заходом в контексті реалізації наукової теми Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка «Нова стратегія підготовки педагога в умовах євроінтеграції».

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...