Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи»

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи»

02-03 листопада 2017 року
м. Київ, вул. М.Тимошенка, 13-Б

 

 

 

 

02-03 листопада 2017 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка спільно з Українською академією акмеології відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи».

02 листопада у рамках конференції відбулися загальні збори Української академії акмеології.

Модерували конференцію: Ганна Іванюк, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; Світлана Паламар, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Геннадій Бондаренко, завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Під час першої пленарної сесії «Нова стратегія педагогічної освіти в умовах євроінтеграції» з доповідями виступили: Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, президент, академік Української академії акмеології (тема доповіді «Лідери для нової української школи»); Ольга Котенко, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Української академії акмеології (тема доповіді «Професійна підготовка педагога в Україні: реалії сьогодення, погляд у майбутнє»); Світлана Сисоєва, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, віце-президент, академік Української академії акмеології (тема доповіді «Міждисциплінарні дослідження в галузі освіти»); Петро Саух, академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, віце-президент, академік Української академії акмеології (тема доповіді «Освіта в очікуванні ренесансу: проблеми та перспективи без прикрас»); Ліза Марі Бленк, професор департаменту викладання та навчання Коледжу освіти та гуманітарних наук Університету Монтани, доктор філософії в галузі природничих наук, США (тема доповіді «Нові стратегії професійної підготовки вчителів у Сполучених Штатах Америки»); Олександр Кучерявий провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Сутнісні характеристики стратегії розвитку педагогічної освіти України»); Едіта Видавська, професор Сілезького університету в Катовіцах, м. Катовіце, Республіка Польща (тема доповіді «Міжкультурна освіта та її значення для інтеграційних процесів»); Надія Лаура Серденчіук, професор Факультету виховних наук Університету Штефана чел Маре, доктор філософії, м. Сучава, Румунія (тема доповіді «Початкова підготовка вчителів у Румунії: сучасні виклики»).

Під час другої пленарної сесії «Тенденції фахової підготовки педагога в контексті розбудови нової української школи» з доповідями виступили: Лідія Хомич, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді «Проблеми удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя у контексті концепції нової української школи»); Ганна Сазоненко, директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, академік Української академії акмеології (тема доповіді «Концепти розвитку учителя-акмеолога у розбудові нової української школи»); Єва Висоцька, завідувач кафедри теорії виховання Сілезького університету в Катовіцах, професор, м. Катовіце, Республіка Польща (тема доповіді «Позитивна діагностика творчого потенціалу людини»); Наталія Захарчук, аспірантка Університету Саскатчевана, кандидат педагогічних наук (Канада) (тема відео-доповіді «Інтернаціоналізація освіти: українські та канадські реалії»); Ніна Батечко, завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент, академік Української академії акмеології (тема доповіді «Сучасні стратегії підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури»); Наталія Гузій, завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеології (тема доповіді «Підготовка фахівців з дорадництва у галузі освіти як інноваційний акмеологічний вектор розвитку педагогічної освіти»); Маре Отілія Кліпа, професор Факультету виховних наук Університету імені Штефана чел Маре, доктор філософії, м. Сучава, Румунія (тема доповіді «Процес оцінювання вчителів: європейський підхід»).

Усі бажаючі взяли активну участь в обговоренні актуальних питань за напрямами роботи конференції під час дискусійної платформи «Реалізація нової стратегії фахової підготовки педагогів: відповідь на виклики сьогодення».

03 листопада учасники конференції разом зі студентами спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка відвідали демонстраційну студію «Практика підготовки педагогів у центрі самопізнання і саморозвитку» (модератори: Куземко Л.В., кандидат педагогічних наук та Новик І.М., кандидат педагогічних наук).

За підсумками проведення конференції прийнято резолюцію.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 

 

Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...
Міжнародна науково-практична конференція «...