Меморандум про співпрацю з Другим київським міським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги при Міністерстві юстиції України

26 січня 2016 р. між ЮК «Астрея» та Другим київським міським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мінстерства юстиції України був укладений Меморпрандум про співпрацю.

Колектив ЮК «Астрея» протягом 2014-2015 рр. успішно здійснював, та продовжує здійснювати, надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги. Відповідно до державно-правової реформи, що відбувається у сфері юстиції стосовно забезпечення доступу до правової допомоги та справедливого правосуддя, протягом 2012-2013 рр. при Міністерстві юстиції України були створені Координаційний центр з надання правової допомоги та Міські центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У м. Києві створено та діє чотири таких центри. Керівництво Другим центром здійснює Богдан Кушнір. Відповідні центри покликані організувати, скоординувати та забезпечити реалізацію ефективної безоплатної правової допомоги на державному рівні. Нині, в Україні, їх нараховується понад 100.

Метою Меморандуму є підписання найближчим часом Угоди про співпрацю між Керівництвом Університету та Другим центром задля взаємодії та співробітництва у сфері організації та здійснення комплексного надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, їх захисту та відновлення у разі порушення. На основі взаємних інтересів та розвитку партнерства, виходячи зі спільного прагнення щодо реалізації прав кожного громадянина на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу сторони домовились про: проведення спільних заходів (круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів та конференцій) спрямованих на підвищення професійних знань і умінь майбутніх юристів та рівня правової культури серед суспільства; розробку та втілення навчальних та інформаційних програм, різноманітних проектів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо реалізації права громадянина на безоплатну правову допомогу; обмін досвідом через проведення спільних заходів; проходження стажування студентами-правниками Київського університету імені Бориса Грінченка у Другому київському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо.

В подальшому, за умов розвитку інституту безоплатної правової допомоги в Україні, студенти-правники, які успішно пройдуть стажування в Центрі правової допомоги та зарекомендують себе з позитивної сторони, будуть запрошені до роботи на посади юристів-консультантів з подальшою перспективою професійного зросту.

 

20160121_145521
20160121_145616
20160121_145649