ЮК «АСТЕЯ» взяла участь у І Міжнародному освітньо-науковому форумі «ПРАВА ЛЮДИНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 23-28 січня 2017 р. Польща-Україна

Місце проведення: Польща, м. Закопане

Дата проведення: 23-28 січня 2017 р.

 

Організатори заходи: Центр стратегічних ініціатив та прогресивного розвитку, Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Громадська організація «Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій», Інститут фінансів, банківської справи Університету фіскальної служби України, Інститут глобальних стратегій управління, Національний університет «Острозька академія», Юридичний інститут Національного авіаційного університету, Всеукраїнський інститут євразійських досліджень та сходознавства, Академія муніципального управління, Тhe University of Zielona Gora, Міжнародна академія наук та вищої освіти (Лондон, Великобританія), Науково-виробничої компанії «GISAP» (Дуглас, Шотландія, Великобританія).

Перший міжнародний освітньо-науковий форум «Права людини: теорія та практика» присвячений розвитку професійних якостей та компетентності юриста у сфері захисту прав людини, які є необхідними в умовах актуальних питань захисту прав людини сьогодення, як на національному так і на міжнародному рівнях. Учасники Форуму здобули унікальну можливість набути досвід та обмінятися думками щодо поліпшення стану справ у цій сфері, шляхом укріплення міжрегіональних і міжуніверситетських зв’язків, створення спільних програм та проектів, побудови базису тісного співробітництва у сфері захисту прав людини з різних актуальних питань. Основними напрямами роботи Форуму стали питання, що висвітлюють: теоретичні та історичні аспекти розуміння концепції прав людини у світовій спільноті; актуальні питання захисту прав людини в сучасних умовах наближення національного права до міжнародних стандартів; особливості та тенденції вирішення сучасних актуальних проблем у сфері захисту прав людини в системі права Ради Європи; захист економічних прав та свобод людини й громадянина, як одного з основних чинників становлення і розвитку правової держави.

Робота Форуму була побудована на інтерактивних лекціях, тренінгах, майстер-класах та дискусіях і обговореннях. Спікерами школи виступили українські та закордонні експерти з фундаментальним практичним досвідом реалізації професійного розвитку юристів, правозахисників та науковців-правників у сфері захисту прав людини.

У Форумі взяли участь понад 70 учасників з різних країн світу, зокрема Великої Британії, Німеччини, Австрії, Хорватії, Болгарії, Польщі та України. За результатами роботи Форуму видана колективна монографія «Теоретичні та практичні аспекти захисту права людини», а всі учасники та спікери отримали сертифікати про міжнародне стажування (4 кредити ECTS, European Community Course Credit Transfer System, видання м. Лондон, Британія, наявність ISBN та індексу цитування).

 

sertyficat     sertyficat2