Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра

 

Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2022 році

 

Додаток 1 - Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Додаток 2 - Визначення обсягів Квоти-1 в розрізі спеціальностей та освітніх програм для вступу на основі повної загальної середньої освіти*

Додаток 3.1 - Перелік конкурсних пропозицій для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 3.2 - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступу з використанням формули розрахунку конкурсного балу за Формулою Б (пункт 7.6.1 Правил прийому)

Додаток 4 - Перелік конкурсних пропозицій для вступу на 2 курс першого (бакалаврського) освітнього рівня. Для вступників на основі освітнього (освітньо-квалііфікаційного) рівня вищої освіти, освітньо-професійного рівня фахової передвищої освіти здобутого за іншою спеціальністю**

Додаток 5 - Перелік спеціальностей для прийому на перший курс (за скороченим строком навчання ) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 6 - Перелік конкурсних пропозицій для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст здобутого за спорідненою спеціальністю

Додаток 7 - Перелік конкурсних пропозицій для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Додаток 8 - Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

Додаток 9 - Рекомендації для підготовки мотиваційного листа вступникам до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2022 році

Додаток 10 - Порядок проведення вступних випробувань у дистанційному форматі до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2022 році

Додаток 11 - Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання іноземців, які прибувають в Україну з метою навчання

Додаток 12 - Перелік організацій партнерів, для проведення вступних іспитів для іноземців в дистанційній формі у 2022 році