Конференція трудового колективу Університету 27 грудня 2016 р.

27 грудня 2016 року, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету, наказу ректора «Про скликання Конференції трудового колективу університету» від 31.10.2016 року №574 в актовій залі навчального корпусу №1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) відбулося засідання трудового колективу Університету.

Відкрив засідання Конференції трудового колективу її голова, Фелікс Львович Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, професор, який наголосив, що на засідання Конференції трудового колективу прибуло 437 делегатів, які представляють всі структурні підрозділи, в т.ч. студентське самоврядування.

В роботі засідання Конференції трудового колективу також взяли участь представники Власника – Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), член Наглядової ради Університету, та Михайленко Владислав Олегович, депутат Київської міської ради, член Наглядової ради Університету.

Порядок денний конференції:

  1. Звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України В.О.Огнев’юка за 2016 рік. 

  2. Про внесення змін до Програми розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2013-2017 роки. 

  3. Про внесення змін до персонального складу Наглядової ради Університету.

Ректор Університету, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Віктор Олександрович Огнев’юк виступив зі Звітом за 2016 р.

В обговоренні звіту взяли участь: Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; Кондратенко Ганна Григорівна, заступника директора Інституту мистецтв з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидата педагогічних наук; Семеніст Іван Васильович, завідувач кафедри східних мов та перекладу Інституту філології, кандидат історичних наук; Сисоєва Світлана Олександрівна, завідувачу науково-дослідної лабораторії освітології, доктору педагогічних наук, професору, академіку Національної академії педагогічних наук України; Котенко Ольга Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов і методики їх навчання Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент; Боляк Андрій Анатолійович, завідувач кафедри фітнесу та рекреації Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту, кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент; Морзе Наталія Вікторівна, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; Міляєва Валерія Робертівна, завідувач науково-дослідної лабораторії культури лідерства, доктор психологічних наук, професор; Маляр Станіслав, віце-президент Студентського парламенту Університету, студент Факультету права та міжнародних відносин.

Оцінка звіту (діяльності) ректора за звітний період (з 24.12.2015 р. по 27.12.2016 р.) відбулась шляхом таємного голосування.

Результати голосування:

«Задовільно» – 418 ос. (97,7%)

«Незадовільно» – 8 ос. (1,9%)

«Недійсних бюлетенів» – 2 шт. (0,4%)

Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

  1. Схвалити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка за 2016 рік з оцінкою «задовільно».

      1.1. Направити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка Власнику – Київській міській раді в особі її виконавчого органу – Київській міській державній адміністрації.

  2. Затвердити зміни до Програми розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2013-2017 роки.

  3. Затвердити зміни у персональному складі Наглядової ради Університету, а саме: включити до її складу Михайла Михайловича Сороку, голову Київського осередку Національної спілки журналістів України, головного редактора газети «Урядовий кур’єр» (1990-2008), заслуженого журналіста України (1996) та Вадима Ярославовича Місюру, президента Футбольної асоціації студентів міста Києва (ФАСК).

 

Звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка за 2016 рік

 

Додатки

Звіт діяльності Інституту людини за 2016 рік 

Звіт діяльності Інституту філології за 2016 рік 

Звіт діяльності Інституту журналістики за 2016 рік 

Звіт діяльності Педагогічного інституту за 2016 рік 

Звіт діяльності Інституту мистецтв за 2016 рік 

Звіт діяльності Інституту післядипломної педагогічної освіти за 2016 рік 

Звіт діяльності Факультету права та міжнародних відносин за 2016 рік 

Звіт діяльності Факультету інформаційних технологій та управління за 2016 рік

Звіт діяльності Історико-філософського факультету за 2016 рік 

Звіт діяльності Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту за 2016 рік 

Звіт діяльності Університетського коледжу за 2016 рік