Підвищення ефективності використання ЕНК: серія вебінарів для викладачів Університету

Підвищення ефективності використання ЕНК: серія вебінарів для викладачів Університету

05 - 20 квітня 2021 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

З 5 по 20 квітня 2021 року співробітниками НДЛ інформатизації освіти Василенко С.В., заступником завідувача з питань змісту та дослідження, Варченко-Троценко Л.О., науковим співробітником Центру технологій дистанційного навчання, Настас Д.Л., науковим співробітником Центру розвитку цифрової компетентності та Терлецькою Т.С., молодшим науковим співробітником Центру технологій дистанційного навчання, організовано та проведено серію вебінарів “Підвищення ефективності використання ЕНК”, тематика яких повною мірою висвітлює особливості роботи у системі е-навчання Університету.

Комплекс вебінарів спрямований на те, щоб надати викладачам Університету дієвий інструмент організації занять зі здобувачами вищої освіти,  ефективно використовувати всі можливості системи е-навчання, раціонально витрачати свій час та отримувати задоволення від продуктивної педагогічної діяльності.

У сімнадцяти вебінарах загалом взяли участь понад 500 учасників - викладачів Університету. Під час вебінарів розглядались важливі питання щодо роботи з ЕНК:

  • формування структури ЕНК та впорядкування журналу оцінок (налаштування діяльностей в ЕНК та їх відображення в журналі оцінок, подання заявок на налаштування журналів, переміщення ресурсів в журналі оцінок, журнали оцінок з кількома формами контролю, навігація при перегляді журналу оцінок, експорт журналу в Excel);
  • налаштування режиму роботи з групами та термінів виконання завдань для груп (режим роботи з групами та його використання в різних видах діяльності, поділ на підгрупи, перевизначення параметрів діяльностей для різних груп, організація групової роботи в діяльностях);
  • призначення блоків та їхнє налаштування (ознайомлення з блоками “Зараз на сайті”, “Статистика”, “Прогрес завершення”, використання яких дозволяє здійснювати моніторинг активності здобувачів в ЕНК, їх основні налаштування);
  • співпраця викладачів в одному ЕНК (робота у секціях (компонування курсу), швидкий перехід між секціями та видами діяльностей, організація відомостей у категорії "Загальна інформація", спільне використання банку питань та журналу оцінок, проведення спільних занять (перевизначення термінів виконання діяльностей);
  • виставлення балів у ЕНК та зазначення коментарів при перевірці (налаштування балів у діяльностях, перевірка правильності налаштування балів у журналі оцінок, коригування балів у діяльностях; бали в діяльностях, що об'єднують кілька занять; виставлення балів за відвідування занять, швидке оцінювання);
  • створення лекцій та налаштування оцінювання в ресурсі "Лекція" (призначення діяльності “Лекція”, її створення, принципи структурування теоретичного матеріалу, налаштування оцінювання, підготовка матеріалів для візуалізації);
  • використання діяльності "Завдання" для проведення семінарів, практичних занять та лабораторних робіт онлайн (визначення особливостей використання діяльності “Завдання”, її налаштування для забезпечення підтримки усіх діяльностей здобувачів);
  • використання діяльності "Взаємооцінювання" (діяльність “Взаємооцінювання” та її використання для організації пірінгового оцінювання в синхронному та асинхронному форматах; відображення у ролі здобувача; активності та основні аспекти створення діяльності; обговорення переваг використання “Взаємооцінювання” в освітньому процесі);
  • підготовка ЕНК до сертифікації (суть та значення сертифікації ЕНК для Університету, авторів, викладачів та здобувачів вищої освіти; документи, що регламентують процес сертифікації; процедура сертифікації ЕНК та типові рекомендації авторам; корисні посилання).

В рамках кожного вебінару був передбачений час на роботу у форматі “запитання-відповідь”, під час якого учасники могли винести на обговорення ситуації, з якими вони зіштовхувались під час роботи в ЕНК, та отримати професійні рекомендації співробітників НДЛ інформатизації освіти.

Аналіз результатів рефлексії підтвердив актуальність проведених вебінарів. Зокрема, 78% респондентів зазначили, що одержана інформація буде повністю використовуватися у професійній діяльності, а представлені на вебінарах матеріали відповідали професійним запитам 87% учасників.

Підвищення ефективності використання ЕНК: с...
Підвищення ефективності використання ЕНК: с...
Підвищення ефективності використання ЕНК: с...
Підвищення ефективності використання ЕНК: с...