Фестиваль науки – 2021: Інтерактивна наукова онлайн-панель «Стандарт цифрової компетентності викладача»

Фестиваль науки – 2021: Вебінар «Як сервіси з перевірки на плагіат допомагають підтримувати академічну доброчесність»

14 травня 2021 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

05 11 21 FEST

 

14 травня 2021 року у рамках Фестивалю науки – 2021 за ініціативи науково-дослідної лабораторії  інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено для науково-педагогічних працівників інтерактивну наукову онлайн-панель «Стандарт цифрової компетентності викладача», присвячену обговоренню проєкту корпоративного стандарту цифрової компетентності викладача Університету Грінченка, що ґрунтується на прийнятих міжнародних, державних і галузевих документах про цифровізацію та підвищення рівня цифрової компетентності громадян та викладачів.

Завідувач НДЛ інформатизації освіти - Оксана Буйницька представила документи, що визначають цифрову компетентність на всеукраїнському та міжнародному рівнях, зокрема Концепцію розвитку цифрових компетентностей; Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»; Опис рамки цифрової компетентності для громадян України (проєкт); Рамкову програму оновлених ключових компетентностей для навчання впродовж життя; Проєктування цифрової компетентності педагогічних працівників (MoPeD); Європейську рамку цифрової компетентності викладачів; Стандарти для викладачів від Міжнародного товариства технологій в освіті. Також, представила результати аналізу існуючих моделей з зазначенням рівнів та сфер цифрової компетентності; ознайомила з основними ідеями проєкту Корпоративного стандарту цифрової компетентності викладача Університету Грінченка.   

Учасникам заходу було запропоновано різні цифрові інструменти для визначення дескрипторів стандарту цифрової компетентності, аналіз і оцінювання яких модерували співробітники НДЛ інформатизації освіти. Світлана Василенко, заступник завідувача з питань змісту та дослідження, запропонувала до обговорення діяльності “Цифровий самоменеджмент” ранжування дескрипторів за п’ятьма запропонованими рівнями у гугл-формі. Колеги мали можливість поділитись думками і враженнями у форумі системи е-навчання Університету щодо дескрипторів діяльності “Професійні комунікація та співпраця”.

Лілія Варченко-Троценко, науковий співробітник Центру технологій дистанційного навчання, модерувала обговорення діяльності “Науково-дослідна діяльність” з використанням онлайн дошки, де учасники оцінили актуальність розподілення дескрипторів за рівнями пропонованої діяльності та надали свої коментарі і побажання.

Дар’я Настас, науковий співробітник Центру розвитку цифрової компетентності, запропонувала для оцінювання дескрипторів діяльності “Навчальна діяльність” інструмент миттєвого опитування для їх ранжування за рівнями цифрової компетентності. Наприкінці активності учасникам було продемонстровано результати спільної діяльності у вигляді динамічної інфографіки та проведено аналіз.

Участь у заході взяли майже 40 науково-педагогічних працівників Університету Грінченка, які ділились своїм баченням актуальності запропонованих дискрипторів, рівнів цифрових компетентностей та активно висловлювали свої пропозиції щодо покращення проєкту Корпоративного стандарту цифрової компетентності викладача. 

Колеги висловили підтримку ідеї створення мікрокурсів для підвищення цифрової компетентності з можливістю вибудовування персональної траєкторії професійного розвитку. 

Пропозиції та побажання учасників будуть проаналізовані та враховані під час подальшої роботи над документом.

Фестиваль науки – 2021: Інтерактивна науков...
Фестиваль науки – 2021: Інтерактивна науков...
Фестиваль науки – 2021: Інтерактивна науков...
Фестиваль науки – 2021: Інтерактивна науков...
Фестиваль науки – 2021: Інтерактивна науков...
Фестиваль науки – 2021: Інтерактивна науков...
Фестиваль науки – 2021: Інтерактивна науков...
Фестиваль науки – 2021: Інтерактивна науков...