Контактна інформація

485-20-87
o.buinytska@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук‘яненка, 13-Б, каб. 004-А

Буйницька Оксана Петрівна

Завідувач НДЛ цифровізації освіти

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Біографія

1995 р. - закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П.Затонського за спеціальністю 0104 - фізика, здобула кваліфікацію вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки.
Працювала вчителем фізики,  вчителем інформатики, старшим лаборантом.
2006 р. - викладач, старший викладач кафедри інформатики Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.
2008 р. - заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту психології та соціальної педагогіки.
2012 р. - завідувач науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Автор понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, навчальних та навчально-методичних посібників для студентів вищих навчальних закладів.

Професійний і науковий інтерес

Впровадження цифрових технологій в освітній процес закладів вищої освіти, інформаційний простір сучасного університету.

 

Портфоліо на Вікі-порталі Університету

Е-ПОРТФОЛІО