Пілотний воркшоп за матеріалами тренінгу «Use Go Lab to Promote Inquiry-Based Learning» (The University of Cyprus)

21 червня 2018 року в рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся воркшоп «Використання Phet.Colorado.Edu при вивченні хімії у закладах середньої освіти».

Цей захід було організовано як пілотний у серії воршопів для вчителів України за матеріалами тренінгу «Use Go Lab to Promote Inquiry-Based Learning» (The University of Cyprus), які адаптувала Світлана Василенко, учасник міжнародного проекту, заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти.

Учасниками першого тематичного воркшопу стали творчі вчителі хімії, які постійно підтримують новації, впроваджують освітні та техно-тренди у навчальний процес.

Колеги охоче та із зацікавленням працювали з онлайн-тренажерами, високо оцінили якість технічного виконання, глибокий науковий зміст, можливість диференціювати завдання за складністю та класом навчання, запровадити дослідницьке навчання. Вони відзначили, що використання цих онлайн-тренажерів дозволить значно підвищити якість освіти учнів від 7 до 11 класів, сприятиме кращому і глибшому розумінню хімічних процесів. Автор воркшопу організувала колаборацію в GoogleTab задля створення предметного каталогу онлайнових інструментів з анотованими матеріалами для спільного використання в подальшому.

 

Детальніше...