Спільнота математиків на тренінгу «Використання IBL при вивченні математики - 4»

Спільнота математиків на тренінгу «Використання IBL при вивченні математики - 4»

06 березня 2019 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б 

 

 

 

6 березня 2019 року в рамках проекту «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» (PLATINUM) програми ЄС Еразмус + КА203 – Стратегічне партнерство для вищої освіти, 2018-1-NO01-KA203-038887, відбувся четвертий тренінг «Використання IBL при вивченні математики» для викладачів математики. Тренінг був організований та проведений Морзе Наталією Вікторівною, доктором педагогічних наук, професором, член-кореспондентом НАПН України, проректором з інформатизації Київського університету імені Бориса Грінченка та Гладун Марією Анатоліївною, старшим викладачем кафедри комп'ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

Учасники тренінгу ознайомилися з педагогічною методикою Inquiry Based Learning, принципами розробки сценаріїв дослідницького навчання та програмними засобами, що використовуються для його організації. Зокрема викладачі дослідили функціонал порталу Go-Lab та можливість створення власних середовищ дослідницького навчання на платформі Graasp. Було докладно розглянуто основні можливості платформи, зокрема, використання вбудованих додатків для проведення віртуальних і віддалених експериментів, інтеграцію Graasp з зовнішніми ресурсами, ролі користувачів і взаємодію між ними тощо.

Перелічені інструменти призначені для практичної реалізації навчання на дослідницькій основі, у процесі якого учні та студенти вчаться аналізувати й оцінювати експериментальні дані, встановлювати логічні зв’язки, критично мислити та робити висновки. Це сприяє формуванню у них навчальної, інформаційної, експериментальної, дослідницької та професійної компетентності.

Учасники підкреслили актуальність і корисність тренінгу, зазначивши, що мають намір використовувати набуті знання у власній діяльності. Зважаючи на взаємну зацікавленість у розвитку дослідницького навчання, тренінги планується продовжувати й надалі.

Спільнота математиків на тренінгу «Використ...
Спільнота математиків на тренінгу «Використ...
Спільнота математиків на тренінгу «Використ...
Спільнота математиків на тренінгу «Використ...